OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Droogmakingsplannen 17e Eeuw
»  Droogmakingsplannen 18e Eeuw
»  Droogmakingsplannen 19e Eeuw
»  Cruquius, Nicolaas Samuel
»  1839-52 de Droogmaking
»  1845 Bouw Gemaal Leeghwater
»  1850 de Polderjongen
»  1852 Verkaveling en Inrichting
»  1854 Tochtje door nieuwe Polder
»  1858-60 Gedenkpenningen Droogmaking
»  1852-70 de Kolonisatie
»  1870-90 de Landbouwcrisis
»  1890-1920 Economisch Herstel
»  1920-45 begin verstedelijking
»  1940-45 Onderduikers in Haarlemmermeer
»  Deel 1: Fam Bogaard
»  Deel 2: Fam Bogaard Vervolg
»  Deel 3: Fam Breyer
»  1945-75 Sterkere Verstedelijking
»  Boerderij namen

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

1890-1920. het economisch herstel

Eerst na 1890 beginnen er geleidelijk betere tijden aan te breken. Langzamerhand ontstaat de indruk dat Haarlemmermeer de kinderziekten van het kolonistenbestaan heeft overwonnen. Toen trad er langzaam een zeker herstel op in de conjunctuur. Toch zou het voor de landbouw in Haarlemmermeer nog tot de eeuwwisseling een tamelijk moeilijke tijd blijven.

Na de eeuwwisseling trad er pas een aanmerkelijke economische verbetering op. Goede prijzen voor de producten, verbeterde arbeidsmethoden en een bevredigende afzet waren de kenmerken van de dan optredende periode van hoogconjunctuur, die, afgezien van een tijdelijke inzinking gedurende de eerste wereldoorlog, zou voortduren tot het eind van de twintiger jaren. De naar verhouding hoge lonen die in deze jaren in de Meer door seizoenarbeiders verdiend konden worden, leidden tot een niet onaanzienlijke vestiging van landarbeiders, veelal afkomstig uit streken waar ook de eerste kolonisten vandaan kwamen. Hun vestigingsplaatsen lagen aan de dijk of langs de dwarswe-gen, waardoor daar in de loop der jaren belangrijke arbeidersbuurten ontstonden.

Al met al nam de bevolking na de eeuwwisseling niet onbelangrijk toe. Had Haarlemmermeer in 1880 nog 14.000 inwoners, in 1925 was dit aantal gegroeid tot meer dan 25.000. Dit is enerzijds toe te schrijven aan genoemde vestiging van buitenaf, anderzijds werd dit veroorzaakt door het hoge aantal geboorten en vooral ook door de daling van het sterftecijfer. Dit laatste was voornamelijk het gevolg van een verbeterde medische verzorging en vooral ook een grotere hygiëne, mogelijk gemaakt door destijgende welvaart.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect