OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Fam Biesheuvel
»  Fam Breure
»  Fam Geertzema en Kofoed
»  Fam van den Heuvel
»  Fam Immink vd Sluijs en v Andel
»  Klaas v Klaveren
»  fam v Maasdam en Smit
»  fam Meijer uit Lijnden, Rijk en Vijfhuizen
»  Fam v Pelt
»  fam Willem Treur, Burgerveen
»  Fam Vaandering

 Fam Biesheuvel

U vindt op mijn website 2 fotoalbums met zoekplaatjes uit de familie Biesheuvel.

De foto’s uit het album Biesheuvel Willem Familiealbum kocht ik in een koekblik op een boekenmarkt in Haarlem! Daartussen herkende ik foto’s van ongehuwde broer en zuster Willem (1904) en Martina (1907) Biesheuvel. Dit waren zoon en dochter van Christiaan Biesheuvel en Neeltje Noordam. Zij woonden in huize ’de Steenheg’ aan de Hoofdvaart in Hoofddorp. Het lijken foto’s te zijn uit gezinnen van de vele broers en zusters. Ik kom bijvoorbeeld zus Lena en gezin Wielenga tegen. Kan U me helpen aan namen bij de foto’s?

De foto’s uit het album Biesheuvel Familiealbum komen uit een prachtig familie album met portretten (Cartes de Visite) van rond de vorige eeuwwisseling. Minstens een generatie ouder dus. Helaas stonden er weer nergens namen bij. Ik mocht het even lenen om te scannen voor de verzameling. Nu nog even oplossen wie het zijn!

U kan U commentaar geven bij de foto zelf, wanneer U hem vergroot door erop te klikken.

In de naamgeving van de zoekplaatjes heb ik woonplaats en naam van de fotograaf verwerkt zodat de portretten uit de omgeving A’dam bij elkaar staan

Dit setje portretten kon ik terugvinden in het blad Meer-Historie met de namen Christiaan Biesheuvel met ega Maartje Zevenbergen.

Als achtergrondinformatie plaats ik hieronder een verhaal door Mw A G M vd Oord-Wisker uit de Meer-Historie van 1982 over de Barend Biesheuvel (1832-1921) die vanuit Noord Brabant naar de Haarlemmermeer kwam. In diens familie zullen wij waarschijnlijk de oplossingen vinden.

Barend Biesheuvel werd 3 Nov 1832 te De Werken en Sleeuwijk geboren als het 3e kind van Willem Biesheuvel en Anna Eigener. Barend was acht jaar toen zijn moeder kwam te overlijden. 4 jaar bleef vader Willem weduwnaar, dan trouwt hij met Marie Versteeg. Een paar jaar later is vader Willem van arbeider bedrijfsboer geworden op "De Weiplaat", een boerderij van 130 ha land waar hij met zijn zonen tot volle tevredenheid van de eigenaar bezig is.

Het gaat zelfs zo goed dat men zich een huisnaaister kan permiteren. Barend kon het best met haar vinden en zij besluiten om te gaan trouwen. 28 okt 1854 geeft Hillegonda van Bodegom aan Barend haar jawoord. Zij gaan wonen in Spijkenisse maar Barend blijft als arbeider bij zijn vader op "De Weiplaat". Rond deze periode koopt de heer v.d.Kun deze boerderij en in 1855 ook nog vele bunders land in de Haarlemmermeer. Vader Willem blijkt een goede boer te zijn en omdat in de Meer de kosten steeds maar stijgen vraagt de heer v.d.Kun aan vader Willem om eens een kijkje in de Meer te gaan nemen.
Zo kwam het dat de heer v.d.Kun Barend Biesheuvel in dienst neemt als bedrijfsboer op 300 bunder land en wel op de percelen JJ16-21 en KK01-09, tegenover elkaar gelegen aan de Sloterweg bij de Kruisweg.
Als Ned.herv. landbouwer werd Barend Biesheuvel op 21 okt 1856 met vrouw en 3 kinderen ingeschreven in de Meer waarna ze gingen wonen aan de Aalsmeerderweg KK18. Hier stonden vier keten; in één van deze keten woonde reeds Johannes Biesheuvel, waarschijnlijk een broer en tevens kwartiermaker van en voor Barend.
Het huis op KK05 waar Barend en zijn gezin zo vele jaren zouden blijven wonen en dat "De Eik" werd genoemd, was eerst in 1861 bewoonbaar. Barend ontving toen een loon van ƒ 10,- per week, vrij wonen en ook nog een koe vrij.
Al spoedig na zijn komst in de Meer sloot Barend zich aan bij de Christelijke Afgescheidenen. In 1868 werd Barend diaken van deze gemeente, later ouderling en scriba. Ook was hij vele malen afgevaardigde naar de Particuliere en naar de Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Omdat de heer v.d.Kun al in de beginjaren van de Gemeente Haarlemmermeer kwam te overlijden vinden wij in de eerste boeken van het polderhuis als eigenaar van de eerder genoemde percelen; Maria Theresia Catharina de Vogel van Aalst, weduwe van Jean Emanuel Antonie v.d.Kun te Rotterdam, en medeeigenaren. In 1871 volgde er een boedelscheidng.
Drie erfgenamen kregen enige percelen land en de vierde erfgename Vrouwe Emilia Gevigine Cornelia v.d.Kun, douariere en rentenierster en echtgenote van Franciscus Petrus Hubertus van Fisenne, kreeg de percelen KK 03 t/m 06 (ruim 80 bunder), waarop Barend Biesheuvel bleef boeren.
Bedrijfsboer op 80 bunder was voor Barend niet voldoende en met financiële steun van Jonkheer van Fisenne begint hij met het huren van gronden in de Meer, hetgeen zeker naar de zin van de Jonkheer zal zijn geweest want deze stelde hem daarop aan als zijn rentmeester.

In 1877 werd Barend gemeenteraadslid, toen nog zonder politieke voorkeur maar na de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij, sluit hij zich hierbij aan. In 1855 volgt dan zijn benoeming als zetter voor ’s Rijks belastingen.

Hillegonda, de vrouw van Barend, overleed 22 Juni 1889. Zij had 11 kinderen gekregen waarvan het jongste kindje drie maanden na de geboorte overleed.De overige 10 kinderen volgen naar leeftijd hieronder met de namen van hun echtgenoten:
1. Hillegonda Magdalena      huwt Nys den Ouden
2. Anna                                  huwt Mattheus Adrianus Leest
3. Arie                                   huwt Maartje Doekes
4. Suzanna                            huwt Dirk den Ouden
5. Wilhelmina Maria              huwt Klaas Druif
6. Willem                               huwt Adriana Cornelia Splunter
7. Pieter                                huwt Johanna van Arkel
8. Christiaan                         huwt Neeltje Noordam
9. Johanna Margretha          huwt Teunis Eversen
10. Jacob Cornelis                huwt Jannetje Doekes (Anntje)
Barend hertrouwt binnen het jaar met Bertha Wamsteker, de dochter van een turfschipper.

In 1891 koopt het departement van oorlog KK 06 van de Jonkheer en in 1892 koopt Barend zijn eerste eigen grond in de Meer; vijf bunder op GG 30 aan de Kruisweg, bij de Kagertocht. In datzelfde jaar worden hierop twee behuizingen gebouwd.
In 1906 is zijn grondbezit ruim 31 bunder, waaronder "Kalorama" waar hij met Opoe Bartje intussen is gaan wonen.

Grondbezit was géén noodzaak voor Barend. Meer dan 45 ha heeft hij nooit bezeten in de Meer. Contant geld om o.a. "zijn kerk" met renteloze leningen te steunen was dat wat hij nodig achtte. In deze jaren had Barend zo’n 12-tal boerderijen onder zijn beheer, welke hij tweemaal per week, met een vurige klepper voor het rijtuig, placht te controleren. De overige dagen vulde hij dan met andere bezigheden.

Z.K.H.Prins Hendrik speldde Barend in 1906 de orde van Oranje Nassau op de borst en 1907 werd Barend wethouder (1908 loco-burgemeester) van Haarlemmermeer. Tijdens de raadsvergadering van 25 Feb 1915, waar de verbouwing van het gemeentehuis ad. ƒ 10.000,- op de agenda stond, verliet Barend mopperend definitief de vergadering en de gemeenteraad. Hij was tegen de verbouwing waartoe het besluit met meerderheid van stemmen werd aangenomen. Barend was toen 82 jaar.
Door een zware verkoudheid kon Barend op 13 Sep 1921 de gouden medaille hem toegekend door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, waarvan hij meer dan 50 jaar bestuurslid was geweest,niet in ontvangst nemen. Drie dagen later overleed hij.

Zo kwam een einde aan een welbesteed leven van 88 jaar en 10 maanden, van een man, die alleen met lager onderwijs, en een lengte van ruim 1,66 meter, velen door zijn gedrag en handelingen had weten te imponeren. Veelal geneigd om zijn zin door te drijven maar ook wel eens wijs genoeg om te zeggen ergens geen verstand van te hebben. Een man die vertrouwen wekte, een goed organisatie-vermogen bezat en de kunst verstond véél geld te verdienen door weinig te investeren.

.....Bij zijn komst in de Meer in 1856, begon hij met een schuld van ƒ 200, -;
bij zijn tweede huwelijk was zijn bezit ongeveer ƒ 30.000.- en
bij zijn overlijden in 1921 was zijn vermogen ruim ƒ 350.000.-- .....

Barend werd 20 Sep 1921 begraven. Een begrafenisstoet van meer dan 60 personen bracht hem naar zijn laatste rustplaats. Daar, waar de stoet huizen passeerde, waren de luiken gesloten. Terwijl de klokken beierden droegen leden van de Gereformeerde Kerkeraad de kist naar het graf waar vele afgevaardigden van diverse organisaties een afscheidswoord spraken.

Al in het overlijdensjaar van Barend werd er grond verkocht en verhuisde Opoe Bartje naar een burgerwoonhuis aan de Marktlaan in Hoofddorp en overleed daar op 18 Jan 1927.

met dank aan Stichting Meer-Historie


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect