OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 Hoofdstuk 7: Nieuwe straten na 1958

Hoofddorp bleef groeien en de naoorlogse woningnood was nog lang niet verdwenen. Daarom besloot de gemeenteraad in 1956 ruim acht hectare grond te kopen van de staat tegen de prijs van 101.875 gulden. De grond was eigendom van de genie die het terrein russen Hoofdweg, Raadhuislaan en genievaart slechts tegen ’woekerprijs’ aan de gemeente wilde prijsgeven. Na de overdracht moest de grond bouwrijp worden gemaakt en raadslid C. de Raadt berekende toen een meterprijs van wel 2,01 gulden. Kosten van riolering en wegaanleg werden geraamd op 365.000 gulden. Ophoging en overige werken werden geraamd op 310.000 gulden. Ons oude buurtje verloor zo zijn laatste stukje open grond. De nieuwe straten werden genoemd naar personen die hebben gepubliceerd over Haarlemmermeer. In december 1958 bestond er een plan voor de bouw van 39 eengezinswoningen type A, bestaande uit drie blokken van zes en drie blokken van zeven woningen (van Boekelstraat tot en met de Gelderstraat), waarvan er 33 voor honderd gulden per maand werden verhuurd en zes ruimere woningen voor 130 gulden per maand. Het plan bevatte verder zes blokken van twee woningen van het type B. Ook was er ruimte voor 32 garages.
Architectenbureau was Wieger Bruin & Vink en bouwer was Holweg’s bouw- en aannemingsbedrijf te Utrecht. Uiteindelijk werden in de Boekelstraat een blok van acht en een blok van zes gebouwd. In de andere drie straten werden volgens plan een blok van zeven en een blok van zes gebouwd. De eerste huizen in deze straten werden opgeleverd in april 1963. Huib Bakker uit Badhoevedorp bouwde de zestien éénper-soonshuisjes en garages.

7.1 BOEKELSTRAAT (8 MEI 1959)
Alleen het dwarsblok van zes huizen zat in het eerder beschreven plan. De eigenlijke acht niet! De straat is op 8 mei 1959 vernoemd naar Pieter Boekel. Deze is bekend geworden als hoofdonderwijzer van de openbare school 6 te Abbenes, waar hij in 1860 benoemd werd. Eerst was hij nog een jaar hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school aan de Aalsmeerderweg. Het eerste boek dat Boekel over de geschiedenis over de Haarlemmermeer schreef kwam uit in 1868 met als titel: "Geschiedenis van Haarlemmermeer in schetsen en taferelen". Voor de kinderen schreef hij in 1872 het boekje "Het Haarlemmermeer wat het was en wat het is". In 1893 verscheen de tweede druk. Ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Cruquius gaf hij in 1878 nog het dunne boekje "Een avond bij Cruquius" uit. In 1884 schreef hij "Bijgeloof en Natuurkennis", waarvan de uitgever P. Out te Koog aan de Zaan was. Dit boek heeft hij opgedragen aan Z.K.H. Prins Alexander die 21 juni 1884 overleed. Pieter Boekel is op 26 maart 1899 overleden.

De Boekelstraat rond 1960. (Foto Lou van Kollem.)

7.2 TER VEENLAAN (8 MEI 1959)
In november 1960 volgde een aanvrage voor de bouw van acht woningen aan de Ter Veenlaan. Deze straat was vernoemd naar Professor Dr. H.N. ter Veen (overleden in 1949), auteur van het boek "De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied uit 1925". Deze woningen, gemerkt 29, 31 en 33 tot en met 43, werden door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gebouwd. De kosten moesten beperkt blijven tot 24.000 gulden per wooneenheid.

De huizen, waarvoor in 1963 vergunning werd aangevraagd, staan eveneens aan de Ter Veenlaan en dragen de nummers 58 en 60. Holweg bouwde dit dubbele woonhuis.

Aan het einde van de Ter Veenlaan staat woning 78, waarvoor vergunning werd aangevraagd in 1956 (als uitloper van de Raadhuislaan, toen de Ter Veenlaan nog niet bestond) ten behoeve van Adrianus den Hertog, directeur van de technische school aan de Hoofdweg.

Voor het dubbele woonhuis 80 en 82 (327 vierkante meter per woning) werd in 1952 vergunning aangevraagd. Deze twee huizen waren begin 1973 als onderdeel van een transactie met Cebeco eigendom geworden van de gemeente. De huurders wilden kopen en de gemeente had geen bezwaar. De verkoopprijs bedroeg 92.000 gulden kosten koper.

In een vergadering van 2 april 1959 besloot de raad tot de aanleg van een brug over de Hoofdvaart tegenover de Fortweg, daarna Ter Veenlaan. Er waren 38 inschrijvers, waar Van der Bron en Visser uit Den Haag in maart 1960 de opdracht kreeg. Deze Ter Veenbrug was in oktober 1960 gereed voor gebruik.


De gymzaal van de LTS aan de Ter Veenlaan 16. Foto uit 1986.
 

In de Ter Veenlaan stond ook de nieuwbouw van de sociale werkplaats ’de Schutse’. Meer hierover in een apart hoofdstuk onder de Kruislaan waar deze geschiedenis begon.


7.3 ENGELMANSTRAAT (8 MEI 1959)
In juni 1960 verzorgde het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Assen de bouw van zes woningen aan één blok in de Engelmanstraat.

Deze straat is vernoemd naar Jacob Engelman (overleden in 1826), landmeter bij Waterstaat van 1784 tot 1804. Hij schreef in 1820 het boek "Verhandeling over de droogmaking van het Haarlemmermeer en aangelegen plassen". Hij schreef dit boek naar aanleiding van een prijsvraag in 1819 van De Hollandsche Maatschappij om een bevredigend plan voor drooglegging van het Haarlemmermeer te krijgen. Het plan van Engelman werd niet goed genoeg gevonden.

Engelmanstraat 2-12, 1986.

7.4 BEEKMANSTRAAT (8 MEI 1959)
A.A. Beekman (overleden in 1947), een groot aardrijksdeskundige, was genieofficier en leraar aan het gymnasium te Zutphen. Hij heeft nooit een boek specifiek over Haarlemmermeer geschreven, maar zijn boeken waren er zijdelings wel nauw bij betrokken. Hij heeft in 1884 het boek "Nederland als Polderland" geschreven, en in 1909 "Polders en Droogmakerijen". Ook schreef hij nog het tweedelig boek van wel 1862 bladzijden "Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland van voor 1795".


Beekmanstraat 2-8, 1983.

7.5 EIGENHUISSTRAAT (8 MEI 1959)
Jan Eigenhuis, met verre voorouders in het bloemendorp, had met zijn streekromans een vijftiental boeken geschreven over de leefomstandigheden in Aalsmeer en een gedeelte van Haarlemmermeer. Een paar titels van zijn romans met betrekking op Aalsmeer zijn: "De Wijsgeer", "De jonge Dominee", "Groei", "Ruige Hoeve" en "De Schepper". Met "Vlaspolder", "Waterwolf", "Aalsmeerse jongens" en "Stoere werkers" schreef hij boeken die meer op Haarlemmermeer gericht zijn. In "De Dijk" staat de strijd met zichzelf in de wereld centraal. Uit bewondering voor Albert Schweitzer schreef hij de romans "Aan de zoons van het oerwoud" en "De horizon blinkt". Bij het vijftigjarig bestaan van het bestuur van de Haarlemmermeerpolder in 1906 kreeg Eigenhuis de opdracht een herdenkingsboek te schrijven. Dit standaardwerk op de poldergeschiedenis verscheen in 1907 en werd naar officiële gegevens verwerkt. Een puur naslagwerkje. Jan Eigenhuis is in 1944 overleden.

Veldje bij de Eigenhuisstraat, 1986.

7.6 DE GELDERSTRAAT (7 SEPTEMBER 1961)
Professor Jacob de Gelder was hoogleraar in de natuurwetenschappen en natuurkundige te Leiden. Hij schreef in 1821 het boek "Memorie op een ontwerp tot drooglegging van het Haarlemmermeer". In zijn boek levert hij kritiek op het eerder dat jaar verschenen boek van baron F.G. van Lijnden van Hemmen, dat "Verhandelingen over de droogmaking van de Haarlemmermeer" getiteld was. Het vreemde aan de kritiek van De Gelder was wel dat Van Lijnden van Hemmen zijn plan maakte in opdracht van de regering. De Gelder maakte zijn tegenbetoog echter in opdracht van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat altijd al tegen het droogmakingsplan was. Hierdoor voelde de regering zich aangevallen door een hoogleraar, die dat als staatsambtenaar beter niet had kunnen doen. De Gelder stierf in 1848.


De Gelderstraat, 1986.

7.7 RAMAERSTRAAT (8 MEI 1959)
Hier staan twee blokken van twee huizen met de nummers 2 tot en met 8 die met elkaar in verbinding staan via twee garages. De vergunning hiervoor werd in 1963 aangevraagd en de oplevering geschiedde in 1965. Architect was wederom Wieger Bruin & Vink en aannemer Holweg. Toen stonden daar nog landelijk gelegen villa’s tegenover de geniedijk en wel de nummers 1 tot en met 11. De meeste vergunningen waren aangevraagd in 1961. A.J. de Koning was de architect en Mulckhuijse de bouwer van nummer 3.

Zicht in de Ramaerstraat tijdens de bouw van huisnr 8

J.C. Ramaer (overleden in 1932) was ingenieur bij Waterstaat en schrijver van "De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan, op verschillende tijden, voor de droogmaking". Voor wie zich meer willen verdiepen in de geschiedenis van het Meer vóór de droogmaking is dit een prachtboek vol interessante gegevens. Het boek werd uitgegeven in 1892 door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en bevat zeven uitklapbare kaarten.


Betty Wubbe staat met haar ouders en dochters Monique en Ernée voor de Ramaerstraat in aanbouw, april 1964. 

 7.8 D. EGGINKSTRAAT (6 NOVEMBER 1952)
In november 1952 besloot de raad de D. Egginkstraat (genoemd naar de eerste gemeentesecretaris) aan te leggen over een lengte van 43 meter, gerekend vanaf de Raadhuislaan. Pas in juni 1960 vroegen burgemeester en wethouders aan architectenbureau Van Brakel en Buma te Overveen of deze straat ruimte kon bieden aan twintig woningen. Het bureau kwam niet verder dan vijftien. B en W achtten deze woningen heel geschikt voor leraren, leidinggevend en hoger personeel. Aannemer Holweg schatte de kosten van het bouwplan op 72.000 gulden per woning. In 1962 werden de eerste huizen opgeleverd.

Dirk Eggink was de eerste gemeentesecretaris in de gemeente en is al verder beschreven bij de inwoners van het Raadhuis (zie paragraaf 2.1.2).


D. Egginkstraat, 1983.
 

7.9 DR. NANNINGASTRAAT
Sinds 1991 bestaat de Dr. Nanningastraat als zijstraat van de Raadhuislaan.
Huisarts Hein Nanninga heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het gemeenschapsleven in Hoofddorp. Nanninga nam in juni 1927 de huisartsenpraktijk over van zijn vader. Hein woonde naast de Beurs. Hij was officier in het Rode Kruiscorps en voorzitter van de gymnastiek- en atletiekvereniging Hoofddorp. Hij was ook medeoprichter en (ere-)voorzitter van de bad- en zweminrichting Hoofddorp die later, maar nooit officieel, dokter Nanningabad genoemd werd.

De Dr. Nanningastraat, met daarop de achterzijde van Horizon te zien. Foto uit 1986.

7.10 C.J. KIEVIETHOF
In 1996 kwamen de huizen aan de C.J. Kieviethof erbij. De bouwtekeningen kwamen van Architektuur en Stedebouw B.V. uit Amsterdam. Deze huizen waren in opdracht gebouwd van Bouwfonds Woningbouw B.V. Haarlem, waarvan Dura Vermeer de bouwer was.

Voor de Hoofddorpers is de schrijver Cornelis Johannes Kieviet een heel bekend persoon als auteur van de boeken over Dik Trom. Kieviet werd geboren op de plaats waar nu de Rabobank staat in Hoofddorp als zoon van aannemer Laurens Kieviet. Op zestienjarige leeftijd ging hij naar de kweekschool in Delft. Daarna kwam hij in 1877 als hulponderwijzer op de openbare school 3 te Vijfhuizen. Daarna is hij nog onderwijzer geweest in Lisse, Den Haag, Zaandam en in Ettensheim. Zijn eerste Dik Tromboek kwam uit in 1891, Kluitman was de uitgever. De titel luidde: "Uit het leven van Dik Trom". Een groot gedeelte van het boek speelde zich afin Hoofddorp met verschillende bekende namen als Flipsen, die gemeenteveldwachter was, en Van Dril (Van Driel), de smid die op de hoek Draverslaan-Marktplein woonde. Kieviet heeft zes Dik Tromboeken en ruim vijftig andere jeugdboeken geschreven. Hij overleed op 12 augustus 1931.

Foto’s van de C.J. Kieviethof in 2004.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Dit is Lenie van der Pol met ?
Shirley
MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect