OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 6.13 KRUISLAAN 54 - HORIZON

 

Maquette voor het verzorgingstehuis Horizon en bijbehorende Oude van Dagen woningen rondom het Witte Kerkje uit de jaren ’50.

De plannen voor stichting van Horizon dateren nog uit de tijd toen het gewoon was te denken aan aparte tehuizen voor katholieken en protestanten. In 1950 stelden de wethouders F.H. Bos en C. van Beem in een vergadering de bouw van een bejaardentehuis aan de orde. Negen jaar later sloeg voorzitter Bos van het stichtingbestuur de eerste paal van verzorgingstehuis der stichting protestants-christelijk bejaardenzorg Haarlemmermeer en wel op 24 mei 1959. Zijn medebestuurders waren penningmeester A. den Hertog en secretaris H.J. Robberse. Architecten waren Kraak & De Bruijn en aannemer werd de firma Gebroeders Hulsbos uit Nieuw-Vennep. Kosten van bouw en inrichting bedroegen 980.000 gulden.

Op 27 oktober 1960 ging Horizon officieel open. Directricezuster M.C. Kapteijn kon reeds in juni 1960 de eerste bewoners verwelkomen. De gemiddelde leeftijd bij binnenkomen lag nog vrij laag, zodat verscheidene bewoners langer dan twintig jaar in Horizon verbleven. Nu Horizon ook verzorgingshuis is, zijn de nieuwe bewoners meestal al hoogbejaard, zodat zo’n langdurig verblijf niet meer voorkomt. De vrouwen die de twintig jaar hebben gehaald worden hier extra vermeld. Het zijn Maria Uytenbogaard-Wijnman van 21 juni 1960 tot 23 oktober 1982, Neeltje Leeuwenkamp van 2 juli 1960 tot 7 mei 1981 en Johanna Eenink van 2 juli 1960 tot 8 februari 1981. Josephina Prenger-Theunissen heeft ruim 25 jaar in Horizon gewoond en wel van 30 juni 1960 tot 22 februari 1986. Oudste bewoonster was Leentje Boogert-Barten: zij stierf op 11 november 1988 op 103-jarige leeftijd.

Het tehuis telde 28 eenpersoonskamers en veertien tweepersoonskamers. Voor gezamenlijk gebruik was er een grote conversatiezaal met gezellige zitjes. De bungalow voor de directrice telde drie kamers. In het achterliggende flatgebouw bevonden zich 24 bijbehorende woningen, terwijl aan de andere zijde nog zeven blokken van vier huisjes waren gelegen.

In 1973 betrok directeur Poldervaart de dienstwoning, maar deze was te klein voor een gezin en Poldervaart verhuisde al gauw naar Nieuw-Vennep. De dienstwoning werd nu kantoor. Daar zetelde A. Govers sinds de opening van Horizon als hoofd van de administratie. Zelf woonde hij in de bungalow aan de Kruislaan 33.
Het tehuis bood tevens onderdak aan bejaarden- en ziekenomroep De Branding. Op 3 mei 1969 werd in de kelder een nieuwe studio in gebruik genomen, die werd geopend door wethouder C. van Stam. Dit vanwege diens bijzondere waardering voor de medewerkers Joop Tesselaar, Kees Molenaar en zijn zoon Cok, die het meeste werk voor de studio hadden verricht. Daar waren een grote draaitafel voor de technicus, een omroepcel en een gezellig zitje voor de medewerkers van de programma’s. Bij de opening traden Simon Paagman en Cok Molenaar op als disc-jockeys. De bewoners maakten druk gebruik van de mogelijkheid zelf verzoek-nummers aan te vragen. Vanaf toen was er elke zaterdagmiddag muziek van vijf uur tot half zes, die de bewoners op hun eigen kamer konden beluisteren via het distributienet. Voorzitter Henk Tollenaar kon ook melding maken van rechtstreekse uitzendingen. De mensen van De Branding waren heel actief geweest tot de sloop van de eerste Horizon.

Oude van Dagen flatjes behorende bij de Horizon in 1986 (gezien vanuit de Dr Nanningastraat, geadresseerd Ter Veenlaan 147ev)

In 1986 hing de toekomst van Horizon aan een zijden draad, want gedeputeerde staten van Noord-Holland vonden dat de provincie tot 1991 2500 minder bedden in verzorgingshuizen behoefde. Er dreigde sluiting voor Horizon met haar 76 bedden. Er werd in 1990 wel gesloopt, maar in november 1991 ging een prachtige nieuwe Horizon open.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Zuster van Sientje van der Pol-Treffers [Commentaar Jan: Hartelijke dank voor de Aanvulling]
piet van der pol
MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect