OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 6.10 KRUISLAAN 44 - SOCIALE WERKPLAATS (Later TER VEENLAAN – DE SCHUTSE)
In een schuur, die daarvóór dienst had gedaan als gereformeerde kerk, werd op 21 januari 1952 de gemeentelijke werkplaats voor mindervaliden geopend. De gereformeerde gemeente had de kerkschuur afgekeurd en een nieuwe kerk laten bouwen (zie paragraaf 6.12 over het witte kerkje).

 

Gedurende de eerste jaren was de leiding in handen van C. Melse, toen D. Piso directeur was van sociale zaken. Daar, aan het eind van de Kruislaan, kwamen tien mensen te werken. Al in 1954 was dit aantal opgelopen tot dertig. Het werd toen hard nodig de werkplaats uit te breiden.

 

Het oude gereformeerde kerkje aan de Kruislaan 44 wordt in de jaren zestig gebruikt als kantine bij de sociale werkplaats. 

In maart 1955 werd een houten hulpgebouw achter het kerkje in gebruik genomen en nog in juni 1956 volgde een nieuwe uitbreiding met drie ruimten: twee werklokalen en een kantine. Het aantal werkers bleef toenemen en eind 1957 waren er 49 mannen werkzaam. Zij hielden zich bezig met het binden van boeken en tijdschriften, ze stoffeerden meubels, breiden netten voor de trawlervisserij en verrichtten deeltaken voor bedrijven. Particulieren en instellingen lieten hier hun kartonnagewerk verrichten. Die bedrijven waren onder meer Vicon te Nieuw-Vennep, Fokker, IBM en Bruynzeel. In het begin werden er ook matten gemaakt, maar daarvan waren er al gauw te veel. Een paar mannen gingen werken bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Anderen werd geleerd hun werktempo wat op te voeren, zodat zij konden werken in het vrije bedrijf. De werknemers kwamen uit de wijde omtrek: uit de eigen gemeente, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmerliede.

De tijdelijke ruimten voldeden niet meer. In 1961 kwam er een geheel nieuw gebouw aan de Ter Veenlaan dat De Schutse werd genoemd. Dit gebouw had een totale oppervlakte van 1440 vierkante meter. De kosten van het nieuwe gebouw compleet met inrichting kwamen op 641.000 gulden. Architecten waren onderdirecteur W.F. Koggink van gemeentewerken en C.W. de Geus.

De Nieuwbouw van de Schutse aan de Ter Veenlaan

De glazen deur van de hoofdingang gaf toegang tot een ruime hal, waarop de diverse afdelingen uitkwamen. Links van de hoofdingang was de portiersloge en de kantine, die plaats bood aan vijftig personen. Rechts van de hoofdingang waren de dokterskamer, de administratie, een rustkamer en een appartement voor de werkplaatsbaas. In de tweede vleugel trof men de werkhal van twaalf bij 25 meter met wasgelegenheid en toiletten. In totaal besloeg de hele werkplaats 2100 vierkante meter. Op 14 december 1961 verrichtte commissaris der koningin in Noord-Holland, dr. M.J. Prinsen, de officiële opening. Dr. Prinsen schetste bij deze gelegenheid uitgebreid de ontwikkeling in het denken over de gehandicapte mens, die volgens moderne inzichten een zo volwaardig mogelijke plaats in de wereld - dus ook in het arbeidsproces - behoorde in te nemen. Hij verwees naar een zekere Ludovicus Vives, die reeds in 1520 leerde dat valide en minder valide mensen evenveel recht hebben op arbeid. Een staatscommissie ter bestudering van dit vraagstuk kwam in 1938 tot dezelfde conclusie. Nu had de Hoofddorpse werkplaats geheel in deze lijn als uitgangspunt om mensen met lichamelijke en/of geestelijke tekortkomingen, die niet passen in het normale arbeidsproces, passende werkgelegenheid te bieden. Bij de opening werd in het bijzonder stilgestaan bij de belangrijke rol die wethouder van sociale zaken A. Bogaart had gespeeld als voorzitter van de commissie tot instelling van een werkplaats voor minder validen.

De mannen, die van de oude werkplaats waren gekomen, onder wie Martin Persoon die in de Kruislaan woonde, troffen nu, in plaats van ongezellige ruimten, lichte en ruime werkhallen. De Schutse was bovendien gunstig gelegen voor de bus en voor aan- en afvoer van goederen. De werkplaats gaf ruimte aan 120 personen met uitbreidingsmogelijkheid tot 240. De Schutse bood niet alleen aangepaste werkgelegenheid, maar bedoelde zo mogelijk te leiden tot een terugkeer naar het normale arbeidsleven. De werknemers kregen eens per week gymnastiekles en eenmaal per jaar was er een busreisje voor de eigen mensen met hun partners.

Op 26 april 1968 opende mevrouw L.A. Dijckmeester-De Brauw de werkplaats voor meerzorg-kinderen, speciaal voor verstandelijk gehandicapte meisjes als dependance van de sociale werkplaats. Bij deze gelegenheid onthulde zij tevens een door K. Gomes ontworpen kunstwerk, dat de mythische vogel Phoenix voorstelde.
Er kon heel veel in en vanuit De Schutse en vanaf 1972 in het nieuwe gebouw aan de Hoofdweg met nog meer dienstverlening zoals verpakkingswerk, metaal- en houtbewerking, drukwerk en elektronische technieken. Verder was er zorg voor openbaar groen, werd hovenierswerk verricht en zwerfvuil opgeruimd, werden er plantenbakjes gemaakt en werd er gewerkt in wasserij en schoonmaken. Eén man heeft dit alles meegemaakt. Dat is Piet Daalman, die op zijn twintigste in 1964 bij de werkplaats kwam werken en die opklom tot chef van de afdeling detachering. Vanuit de staf kwam hij in de ondernemingsraad. Gedurende 32 jaar was Daalman lid en vijftien jaar voorzitter van de OR. In 2001 nam hij daar afscheid van. In 1972 mocht hij met De Schutse verhuizen. De werkplaats was te klein geworden en verhuisde naar Hoofddorp-Noord aan Hoofdweg 583 bij de Randweg. Al in augustus 1970 was er sprake van dat De Schutse naar de Hoofdweg zou gaan. Dat kwam goed uit voor de uitbreidingsplannen van de Technische School, die gebouwen en terrein van De Schutse zou overnemen, terwijl grond en gebouw van de Nijverheidsschool zou worden overgedragen aan de gemeente.
Inmiddels was samenwerking gezocht met gelijksoortige instellingen in buurgemeenten en sinds 1 november 2001 werkten de regio’s Amstelland en Meerlanden samen als A.M. Groep, onder welke vlag de werkplaats thans vaart.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect