OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 5.9.4 SCHELVIS

Dit verhaal gaat vooral over Pieter of Piet Schelvis, die een vooruitstrevend man was en een echte verenigingsman. Deze zetter van beroep was motorrijder en fotohandelaar en in zijn huis hing een van de eerste telefoontoestellen in de straat. Piet was een zoon van Johannes Schelvis, die in februari 1893 trouwde met Janna Steenbakker uit Heinkenszand.

Het gezin vestigde zich in 1919 in de Haarlemmermeer en wel aan de Hoofdweg nabij de Parklaan. In 1922 werd hun adres Fortweg 47 (later Ter Veenlaan 10) waar zij tot 1927 bleven wonen. Johannes was metselaar en aannemer. Het echtpaar kreeg een zoon en twee dochters. Dochter Antje trouwde met Bernardus van Hamelsveld (zie paragraaf 5.9.2) en dochter Paulina trouwde in februari 1922 met Nicolaas Stroet, politieagent in Den Haag. Hij was een zoon van Hendrikus Stroet (oom van de Hendrikus bij ons uit de buurt) en Maria Spijker.
De families Schelvis en van Hamelsveld ±1942 voor Fortweg 49. Met achter Janny Schelvis, Rob Theel, Lenie de Zwager, Willem de Zwager en Wil Schelvis, midden Wil van Hamelsveld, opa Schelvis, moeder Schelvis-van Hamelsveld, vader Piet Schelvis, Paulina Stroet-Schelvis, Janny van Hamelsveld, moeder Antje van Hamelsveld-Schelvis en vader Bernard van Hamelsveld. Vooraan: Annie van Hamelsveld, Annie Schelvis, Gerus Schelvis en Corrie Stroet. 

Zoon Pieter trouwde in augustus 1918 in Haarlem met Johanna van Hamelsveld, een zuster van Bernardus. Het echtpaar bracht drie dochters en een zoon groot. De dochters Janny, Wil en Anny hebben na hun huwelijk Hoofddorp verlaten en zoon Gerus vertrok naar Badhoevedorp. Piet kwam in 1925 naar Haarlemmermeer, waar hij kwam te wonen in de Hoofddorpse Stationsweg, waar hij toen al werkte als fotograaf. Maar zijn hoofdberoep was letterzetter bij drukkerij Sint Jacobs Godshuis in Haarlem. Piet werd net geen buurman van zijn vader, daar hij pas in juni 1928 terecht kwam op Fortweg 49. Zijn winkel noemde hij de Eerste Hoofddorpsche Fotohandel, officieel opgericht in 1927. Hij verkocht 6x9-rolfilms voor acht opnamen en hij verzorgde tevens het ontwikkelen en afdrukken. Zijn donkere kamer was vanaf de straat duidelijk zichtbaar, doordat de ruiten zwart geblindeerd waren. Onder het menu ’Films’ vindt U veel filmpjes van de hand van Piet Schelvis.
Al in 1936 had hij telefoon en wel nummer 145. Als het nodig was (sterfgevallen en zo) maakte de hele straat hiervan gebruik. Piet Schelvis bezat ook filmapparatuur. Er bestaat nog een film van ploegende en oogstende boeren, die nog wordt vertoond in het Haarlemmermeer-museum. Ook leuke tafereeltjes als een sneeuwballengevecht in de Kruislaan en schaatsen op de Hoofdvaart legde hij vast op film. Naast dit alles was Piet een actief bestuurslid van de motorclub Haarlemmermeer. Ondanks een ernstige been-handicap bleef hij een enthousiast motorrijder. Behalve dit bestuurslidmaatschap had Piet Schelvis dergelijke functies bij de Katholieke Middenstandsbond en de Katholieke Volkspartij.
De familie had een hond, die Beertje Schelvis heette. Beertje zat dikwijls onder de heg en als er dan een fietser aankwam kon hij het niet laten er achteraan te gaan. Dit tot grote hilariteit of ergernis van de fietser.
Graficus Schelvis heeft niet zo lang van zijn pensioen mogen genieten, want hij werd al gauw ziek en overleed in juni 1964. Zijn vrouw volgde hem in augustus 1965. Deze Johanna van Hamelsveld bewoog zich als een goede bijna onopvallende fee in de straat naar alle plaatsen waar buurtgenoten om hulp verlegen waren. Haar naamgenote en nicht Annie Van Rooijen-Van Hamelsveld kwam later in haar huis te wonen.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect