OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

5.3 FORTWEG 13-23

Op 24 april 1918 kreeg Willem Nicolaas Bakker, wonende aan de Raadhuislaan 18, goedkeuring voor woningbouw aan de Fortweg. Hij kocht een perceel weiland (secties D2063, 2064 en 2065; respectievelijk 882, 884 en 886 vierkante meter groot). Burgemeester en Wethouders steunden hem van harte wegens de grote woningnood en de hoge bouwkosten. De hier gebouwde huizen kregen de nummers 13 tot 23. Eigenaar van blok 13 en 15 waren in 1919 Zwaan en De Weljes. Daarna kwamen de huizen in het bezit van Grietje Stolk-Linthout.
In november 1925 biedt Heinsius het dubbel woonhuis 13 en 15 te koop aan.

In 1931 opende P. Stolk een zaak in huishoudelijke en schoonmaak-artikelen op nummer 15. Dat ging kennelijk niet naar wens, want al in mei 1931 ging hij naar Kruisweg 1031 op de hoek van de Stationsweg. Hij had daar een heel klein oud winkeltje waar van alles te koop was. Kinderen konden daar snoep kopen voor een cent. Iedereen en zeker de jeugd kende hem als Apie Stolk. Dat riepen ondeugende kindertjes vaak bij de winkeldeur en zetten het dan op een lopen. Maar een dag later kochten ze weer snoep bij Apie. In de jaren vijftig werd het pand afgebroken en vestigde H.F. Kok er een zaak in radio’s en andere elektrische apparatuur. Kok had al in 1936 een technisch bureau aan Raadhuislaan 31, het adres waar hij ook bleef wonen.

Van maart 1930 tot januari 1931 bevond zich op nummer 17 het schoenen-hospitaal, dat eerst op Raadhuislaan 11 gevestigd was onder de naam De Amsterdamsche Poort. Eigenaar Marinus Gedaan adverteerde vaak met zijn nieuwe schoenen en als adres voor reparaties. Misschien was de plaats niet goed gekozen: Gedaan verhuisde naar Concourslaan 5. In maart 1932 zat hij volgens een advertentie aan de Kruisweg 1061.

Eigenaars van blokje 17 en 19 werden Jantje Bakker-Op de Kelder en Petrus Nijssen. Notaris Klijzing bood in april 1938 het dubbel woonhuis 17 en 19 te koop aan. De huur bedroeg vier gulden per week met vrij water.
Op 24 december 1963 vierde nummer 19 groot feest bij het gouden huwelijk van Cornelis Robijn en Elisabeth Hijwegen. Al in 1939 kwamen zij van Kruislaan 40. Het waren dus met recht Oude Buurters.  

Huize Stroet aan de Fortweg 23-21, jaren ’60

Blok 21 en 23 was ook van Jantje Op de Kelder, de moeder van aannemer Willem Bakker. Deze huizen werden in 1921 gebouwd. In 1976 werd er een electriciteitsinstallatiebedrijf bij gevestigd. Nummer 23 werd in 1987 geheel opnieuw opgetrokken (zie ook paragraaf 5.3.2).

5.3.1 STROET EN SOMERS
Eén van de bekende namen in onze buurt is Stroet. Klaas Stroet, getrouwd met Maartje Bommer, kwam in juli 1867 uit Velsen naar Hoofddorp. Na een paar jaar ging hij naar de Raadhuislaan, waar het gezin achtereenvolgens op nummer 6 en nummer 8 woonde. Het echtpaar kreeg tien kinderen, van wie twee meisjes heel jong waren overleden. Klaas werkte 47 jaar lang op dezelfde boerderij, waarvan 28 jaar bij de familie Buurman. Hij overleed op 16 november 1913 op Raadhuislaan 6. Maartje volgde hem pas op 10 december 1924. Haar dochter Agatha werd naaister, trouwde niet en overleed in 1932.
 
Zoon Johannes trouwde in 1906 met Elisabeth Stokman. Na zijn schooltijd ging hij werken bij De Boo, die een zand- en grindhandel had. Daarna ging hij naar landbouwer Buurman. Hij woonde ook acht jaar in Heemstede en werkte toen als trambestuurder in Haarlem. In 1911 kreeg hij een medaille voor betoonde moed voor het redden van een drenkeling uit de Haarlemmervaart. In zijn natte plunje maakte hij gewoon zijn dagtaak af. Na acht jaar in Deurne, waar hij een eigen landbouwbedrijf had, kwam Johannes met zijn gezin terug naar de Raadhuislaan en wel op nummer 7. Na verschillende tegenslagen ging hij opnieuw werken bij Buurman. Daar de oude huizen 4 tot en met 8 moesten wijken voor nieuwbouw, verhuisde het gezin in oktober 1931 naar Fortweg 23, waar hij een grote hit te koop aanbood. Johannes’ zoon Klaas woonde tot 14 januari 2003 op Fortweg nummer 10. Toen verhuisde hij naar verzorgingstehuis Horizon en kreeg daar kamer 10.   

Gezin Johannes Stroet en Elïsabeth Stokman, foto uit 1931 t.g.v. 25-jarig huwelijk. Achter: Piet, Jan, Rie, Hendrikus, Trees, Nico. Voor: Harry, vader Johannes, Cor, moeder Elisabeth en An

Zijn broer Henk trouwde in 1936 met Maria Elisabeth Somers (1913). Zij woonden eerst aan de Fortweg 14 en een half jaar aan de Concourslaan. Toen verhuisde het gezin in 1939 naar Fortweg 21. Er werden negen kinderen geboren, van wie Joop (1937-1998) als oudste en vrijgezel veel zijn moeder heeft bijgestaan. In 2003 woonden Ans, Thea en Hennie nog in onze buurt. Henk had een tijdlang een tractor van het merk Zetor. Deze tweecilinder diesel gebruikte hij op het land, dat hij huurde in het huidige Pax achter de dijk. Ook Henk heeft bij Buurman gewerkt en wel tot 1955. Daarna ging hij werken bij zijn vader, die ruim twintig bunder land huurde op verschillende plaatsen in Hoofddorp. Witlof is hier een belangrijke inkomstenbron. Zij werkten al die tijd met een paard, waarvoor in de Fortweg hooiberg en stal aanwezig waren. De Stroeten waren ook loonwerkers voor de Heidemaatschappij en voor De Ruiter uit Halfweg. In 1956 werd het dubbele woonhuis 21-23 hun eigendom.
Henks zoon Hennie (1947) heeft sinds 1968 een elektrotechnisch bedrijf voor licht-, kracht- en besturingsinstallaties aan de Fortweg nummer 21. Zijn bedrijf Recad is gevestigd aan Fortweg nummer 2. Daar kan men onder meer terecht voor allerlei van kopieer- en bindwerk. Deze bedrijfsruimte heeft hij in 1990 door aannemer Dijkman laten bouwen, evenals het gebouw aan Raadhuislaan 10.

Ook de naam Somers is heel bekend in de buurt; we vinden deze het eerst in mei 1864. Frans Somers trouwde met Elisabeth Havermans, met wie hij gaat wonen in de Parklaan. Zoon Cornelis (1870) trouwde op 12 mei 1897 met Anna Franken. Zij kwamen in 1899 op Kruislaan 12 wonen en later op nummer 23. Toen volgden de adressen Fortweg 19 en in 1929 Kruislaan 34, waar zij bleven wonen tot september 1945. Vader Cornelis stond op latere leeftijd bekend als ouwe Somers, die vanaf zijn vijfenzeventigste jaar ruim zeventien jaar bij het raadhuis stond of zat om op de auto’s en de fietsen te passen. Elke donderdag kon men hem vinden op het Marktplein waar hij paste op de auto’s van de klanten die naar De Beurs gingen. Op 10 juli 1967 overleed Somers op de leeftijd van 97 jaar. Het gezin telde vijf kinderen, van wie de bekendste in onze buurt, Maria Elisabeth, trouwde met Hendrikus Stroet. Zoon Eliza (roepnaam Lies) trouwde met Klasina Hoogeveen. Hij kwam na zijn trouwen in augustus 1939 naar Fortweg 26, waar hij bleef wonen tot juli 1946. Daarna vertrok hij naar Fortweg 55 (nu Ter Veenlaan 2) tot 28 mei 1958. Toen verhuisde hij met zijn gezin naar het Beatrixplantsoen. Lies was een bekend schoenmaker in dienst van Van der Riet aan de Kruisweg. Ook halen en brengen van reparaties hoorde bij zijn werk.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect