OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 5.1 FORTWEG 3-5

Voordat er huizen werden gebouwd, werd er grond gekocht en weer verkocht. Op 16 april 1910 verkocht Dirk Molenaar een perceel bouwland (D1280) aan Hendrikus de Groot. Op 6 februari 1913 was er een openbare verkoping, waar Hendrik Bakker met 751 gulden de hoogste bieder was. In 1915 werd een bouwvergunning afgegeven voor een dubbel woonhuis, later Fortweg 3 en 5 genummerd, ten gunste van W.N. Bakker, metselaar en aannemer.

Op 30 november 1915 verkocht Willem Bakker een perceel grond van 3,64 are aan Bernardus Sliggers, een gepensioneerd landbouwer. Sliggers kwam toen op Fortweg 3 te wonen. De pionier in de Haarlemmermeer kwam op 30 september 1856 terecht bij boer Abraham van Zanten. Eigenlijk had hij moeten gaan werken in de zaak van zijn vader, die boekhouder in Leiden was, want daar bleek hij een ijverig leerling die ook goed was in Frans. Op een internationale landbouwtentoon-stelling in Parijs trad hij zelfs op als gids en als tolk. Op 26 mei 1865 trouwde hij met Annetje de Waart. Zij gingen wonen aan de Sloterweg, waar zij zeven zonen kregen en drie dochters. Sliggers boerde tot juli 1894 op hoeve Voorwaarts (GG23) aan de Sloterweg. Daarna verhuisde men naar hoeve Breda aan de Spieringweg, hoek Kruisweg. Op 10 mei 1910 overleed zijn vrouw. Vier jaar later verdronk zijn dochter Lobbetje in een sloot achter de boerderij. In datzelfde jaar stierf ook zoon Pieter. Eenmaal in de Fortweg maakte Sliggers zich verdienstelijk door te gaan schrijven voor het weekblad De Nieuwe Meerbode. De redactie vond hem een goede verslaggever. Bernardus was daarnaast zeer actief op politiek en kerkelijk gebied. Na zijn overlijden bood notaris Heinsius Fortweg 3 en 5 (3,65 are) te koop aan.

In 1920 kocht Klaas den Breejen, schuitenverhuurder en aannemer van zand- en grondwerken, beide huizen. Hij ging wonen op Fortweg 3, waar hij bleef tot 1929. In november 1940 werd het dubbel woonhuis door notaris Klijzing te Haarlem te koop aangeboden. De huur was toen vier gulden per week.

Fortweg 5 had op woensdag 12 maart 1952 groot feest wegens het gouden huwelijk van Hendrik Koopman en Maria Versteeg

Oma Sauer staat met visite uit Amsterdam voor haar woning aan de Fortweg 3.

5.2 FORTWEG 7-11
 
In 1912 werd een vrijstaand huis gebouwd, dat later Fortweg 7 zou zijn. Daar was het op 30 april 1936 feest voor Jacob Weber en Maartje Boon, die toen vijftig jaar getrouwd waren. Fanfarekorps Excelsior bracht hen ’s avonds een serenade. 

De familie Weber poseert voor Fortweg 7. Met Jacob Weber, Maartje Boon en kinderen Nicolaas, Teunis, Anna Regina, Trijntje en Catharina Wilhelmina Gertruida.

In mei 1911 deed Jasper van Willigen een aanvrage voor het bouwen van een dubbel woonhuis. Later werd Bernardus Sliggers eigenaar en in 1922 Cornelis van Tiggeloven. Notaris Heinsius bracht in januari 1920 de percelen 9 en 11 van wijlen Bernardus Sliggers in de verkoop. Nummer 9 werd in september 1948 te koop aangeboden door notaris Scholten.

In januari 1937 kwam Albert Klootwijk, schilder en behanger, van Parklaan 2 naar Fortweg 11. Jarenlang stond hij bekend als de zingende schilder van Hoofddorp. Zoon Henk zette het bedrijf voort en hield zich verder bezig met het inlijsten van schilderijen.

De familie Sauer, waarvan Jan van jongs af aan bij drukkerij Koning heeft gewerkt, bewoont tegenwoordig nummer 7. Nu is Jan al fietsend veel in Hoofddorp te zien om toch een reden te hebben veel langs zijn oude bedrijf te komen.

Op nummer 9 woonde de familie Stokman, waarvan vader Ben helaas veel te jong is overleden, een opgroeiend gezin achterlatend. Zijn vrouw ging niet bij de pakken neer zitten en verkocht lappen stof aan de hele buurt. Er stond nog een soort noodwoning (een wagen) achter het huis waar de familie Breedijk tijdens de nieuwbouw van hun huis in 1975 nog in gewoond heeft. Daarna is het tijdelijke verblijf gesloopt.

 
Kinderen Stokman eind jaren ’50 in de tuin, v.l.n.r. Dieneke, Riet, Nico, Nel, Corrie en Wim.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect