OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 4.9 RAADHUISLAAN 21 EN VERDER

De Raadhuislaan herbergt de geschiedenis van het wel en wee van menig middenstander. Voor hen zijn van 1930 tot 1934 de woningen 21 tot 40 gebouwd.  

Raadhuislaan 14-33, bezien vanaf de Kruisweg. Ansichtkaart uit 1935

In 1935 was op 21 de dameskapsalon Tiny gevestigd. Zij adverteerde met een permanent Renata, een complete behandeling voor drie gulden en voor heel lang haar vier gulden. In 1936 hield Tiny Mulder het daar voor gezien en vertrok naar Amsterdam.

Op nummer 23 woonde Cees Meeuwig, die ruim veertig jaar werkzaam was bij het waterschap de Haarlemmermeerpolder. Hij stond bekend als de organisator in vele verenigingen; hij was secretaris van de Oranjevereniging, een der oprichters van de ambachtschool en actief voor de huisvesting van bejaarden.
In 1959 kocht J. van Dijk de huizen 23 en 24 in één koop op een openbare veiling. Eigenaar was Petrus Nijssen. Van Dijk verkocht nummer 23 meteen weer, daar zijn middelen toch ontoereikend bleken.

Teunis van Beek gaf opdracht voor de bouw van blok 25 en 26 (De Windharp).

T. Medemblik en H. van Son gaven namens De Burgerlijke Maatschappij opdracht voor de bouw van de woningen 27 tot en met 40. De fouragehandel van Roel Nugteren vonden we op nummer 28 en Jan Nel van nummer 29 was agent van Singer-naaimachines.
Hendrik Kok verkocht radio’s op nummer 31. Tevens had hij een technisch bureau. Begin jaren vijftig verkocht hij televisietoestellen. Buurtkinderen mochten er op hun vrije middag televisie kijken en dat leverde een volle bak op bij Kok. Deze technicus bouwde verder zelf een caravan. Zijn zwager Geb Westerman, eigenaar van een doe-het-zelf-zaak (Hubo), deed graag mee en zij bouwden ieder voor zich een caravan van het type WKC 360t, dat staat voor Westerman-Kok 360cm-toer caravan. Hun caravans trotseren op zijn minst veertig jaar, want in 2004 zijn zij er nog.

 

In 1953 was televisie een enorme attractie. Bij huize Kok komen onder andere Inge Speelman, Jaap Overbeek, Jaap en Arie Kamp, Piet Oldenburg en Hans de Koning op bezoek. 

Kandidaat-deurwaarder Cornelis van Koetsveld verleende rechtsbijstand op nummer 34. Hij hield meestal spreekuur in de avonduren. Op nummer 37 kon men terecht voor alle verzekeringen bij Christiaan van Splunter.

J. van Lunsen van aanemingsbedrijf Lebu te Amsterdam kreeg op 5 maart 1947 vergunning voor de bouw van drie middenstandswoningen met schuren op een terrein aan de Raadhuislaan voor de som van 38.261 gulden. Architect was Snellebrand & Eibink te Amsterdam. De woningen 41,42 en 43 werden op 9 december 1948 opgeleverd. Het rijk stelde de huurprijs vast op respectievelijk 36,50, 34,00 en 36,50 gulden per maand.

Peter van Driel bewoonde de villa aan nummer 44, die gebouwd is in 1948. Architecten B. Westerhuis en C. Schaling ontwierpen de villa op nummer 45 speciaal voor Hendrik Bult, die daar dan ook zelf ging wonen.  

Raadhuislaan 44, 1949.

De villa’s 46 tot en met 48 werden gebouwd in 1959 en 1960. Bouwer van 49 is Mulckhijse en A.J. de Koning was de architect. H. Ravensberg gaf in augustus 1960 opdracht voor de bouw van nummer 50. Architect was K.F. Spruit en aannemer Van der Hoorn uit Bennebroek, die de woning in maart 1961 opleverde. Aannemer Anton van der Maarl bouwde in 1963 de villa op nummer 51. Hij woonde er zelf een paar jaar en toen betrok Rinus van Kalmthout het pand. 

Raadhuislaan 45. Uit het Bouwkundig Weekblad van 1952

Aan het eind van de laan werd in maart 1973 een Plastiek geplaatst uit een serie ’Spiegel’beelden van beeldhouwer Wout Maters. Aan belangstellenden die hem vroegen wat het sculptuur voorstelde, gaf hij ten antwoord: "Eigenlijk niets bijzonders. Je kunt er geen naam aan geven." Toch heet het beeld ’Zonnespiegel’.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
De boerderij lijkt mij de Adolfshoeve van Mees Nieuwehuizen aan de hoofdweg. Degene die het paard vasthoudt is Henk Nieuwenhuizen met op de achtergrond zijn vader Adrie. De hooimijt in het midden is al jaren afgebroken en de schuur met asbestplaten staat op instorten
Jan Stroomer
MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect