OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 4.1 HET KANTONGERECHT

Op 31 mei 1877 hield de kantonrechter zijn eerste zitting in het raadhuis. Hendrik de Groot voegde zich in januari 1878 hierbij als deurwaarder. In die tijd werden de zittingen nog gehouden in een van de bovenzalen van het raadhuis. Dat gebeurde zonder behoorlijke griffie en zonder wacht- of getuigenkamer. Het was dus behelpen. 

In december 1909 kwam er een plan van de rijksoverheid voor een kantongerechts-gebouw met griffie en conciërgewoning. Dat was hard nodig, want de gemeente-administratie had de ruimte in het raadhuis zelf dringend nodig wegens de snelle groei van de Haarlemmermeerse bevolking. Niet lang daarvoor kocht burgemeester Lantzendorffer een perceel grond voor de gemeente naast het gemeentehuis.
Om te voorkomen dat het kantongerecht misschien naar Lisse of Hillegom zou verhuizen, kocht de gemeente speciaal voor dit doel een burgerwoonhuis met erf naast het raadhuis voor zesduizend gulden. Dit terrein werd aan het Rijk aangeboden voor 2.500 gulden. De bouw werd gegund aan laagste inschrijver W. Henniken uit Amsterdam voor 21.991 gulden. Als datum van oplevering werd 28 december 1911 overeengekomen.
Al op 27 januari 1912 kon kantonrechter mr. W. van Son er de eerste zitting houden. Zijn opvolger mr. Jan ten Bokkel Huinink zetelde er van 1914 tot 1926, het jaar van zijn overlijden. Mr. Doede Kuiper was de eerste griffier. Johannes Kattenbusch was griffier van mei 1915 tot juni 1919. Het postadres was inmiddels Raadhuislaan 3. Maar al op 28 december 1933 was de laatste zittingsdag. Ene J.P. mocht de kaars uitblazen als laatste klant. Hij kreeg twee gulden boete en een vermaning wegens het rijden op de fiets zonder licht. In een lege zittingzaal sprak de kantonrechter enige dankwoorden tot griffier mr. Avis, deurwaarder Smits en majoor A. de Zwart. Met ingang van 1 januari 1934 werd het kantongerecht namelijk opgeheven wegens bezuinigingen van de overheid.

Het gebouw werd daarop gebruikt voor allerlei doeleinden. Het Gewestelijk Arbeidsbureau hield er kantoor en de belastingontvanger was daar eveneens geruime tijd te vinden. De ambtelijke rust werd danig verstoord op 23 april 1963 om twee uur ’s morgens, want er was brand in het arbeidsbureau. De brand ontstond in de keuken, die aan de voorzijde aan de Raadhuislaan op de bovenste verdieping was gelegen. In een ommezien sloegen de vlammen boven het dak uit. Het personeel werd opgeroepen om zoveel mogelijk van de administratie te redden. Al om vier uur kon het sein "brand meester" worden gegeven. De bovenverdieping en een groot deel van het dak waren volledig verwoest. Bij een eerste schatting werd de schade geraamd op vijftigduizend gulden.  

Na 22 jaar - op 1 september 1955 - had Hoofddorp weer een kantongerecht, als vanouds in het raadhuis. Burgemeester mr. Johannes Freerk Jansonius werd geïnstalleerd als plaatsvervangend kantonrechter. Mr. Goudsmit was kantonrechter en Henricus Tabbers deurwaarder. Tot 1959 waren de zittingen in het raadhuis. Daarna werden die gehouden in een houten barak achter het gebouw. Na het vertrek van het Arbeidsbureau uit het voormalige gebouw van het kantongerecht kreeg het grootste deel van het gebouw weer zijn oude bestemming. Toen de belasting-ontvanger in 1986 vertrok, kon het kantongerecht beschikken over het gehele gebouw.
Deze toestand duurde slechts een paar jaar tot mei 1993, toen Siekman & Stassen, advocaten en belastingadviseurs, het gebouw betrokken.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect