OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 2.16 HOOFDWEG 723 - DE GASTHOF
De Gasthof aan Hoofdweg 723 dankt zijn naam aan een voorstel van burgemeester Amersfoordt uit 1868 om alle boerderijen in de Haarlemmermeer een naam te geven. De boerderij werd in die tijd bewoond door het gezin Van Gastelen. Bastiaan kwam niet vrouw, dochter en zoon in april 1863 op de boerderij. De eerste eigenaar Klaas Koker verkocht op 1 november 1865 de grond 1 18 en 19 (veertig bunder groot) aan Chrétien Jean Gerard de Booij, notaris te Haarlem, en aan Cornelis Boer, landbouwer te Bennebroek. Na alweer een jaar verkochten de Booij en Boer negentien bunder land met een bouwmanswoning aan Eugenius Johannes Decker, koopman te Antwerpen. Daarna werd Decker s zuster dementia eigenares.

In 1876 vertrok Bastiaan van Gastelen naar Leiderdorp. Bastiaan Verhulp (geboren 1849 en waarschijnlijk familie) woonde al in 1871 op De Gasthof. In 1879 werden land en boerderij verkocht aan Egbert Smit uit Baarn. Na zijn dood werd zijn vrouw Jacoba Lingeman eigenares. Op haar beurt verkocht zij het goed rond 1889. Ook Bastiaan Verhulp en zijn vrouw Anna Suringar, die waarschijnlijk al die tijd hebben ingewoond op De Gasthof, hielden het in oktober 1889 voor gezien en ze vertrokken naar Heemstede.
Maar al in 1892 keerden Bastiaan en Anna terug. Pas in april 1913 vertrokken zij opnieuw en nu naar Haarlem, waar Bastiaan op 20 oktober 1916 dodelijk verongelukte.

Paulus van der Spek boerde er met zijn broer Cornelis en zijn zuster Maria van november 1913 tot april 1916.

Uit fiscale gegevens (grondbelasting) van 1890 bleek dat mr. Lanschot toen eigenaar was en Jan Ran bewoner. In die periode werden de stallen uitgebreid. Jan Ran trouwde in 1876 met Grietje Wiering. Jan kwam naar De Gasthof van Spieringweg 646, waar later zijn zoon Piet ging boeren. Het gezin Ran telde een dochter en vijf zonen. In 1920 bood Cornelis Simon Ran, zoon des huizes op Hoofdweg 723, bij het fort zaaizaad te koop aan voor tuin en akker. Ook verkocht hij kaas en boter. Telefoneren kon ook en wel onder nummer 24. Vader Jan Ran was landbouwer op De Gasthof van mei 1916 tot aan zijn overlijden op 14 december 1931. Zijn vrouw overleed op 15 februari van dat jaar. 

1983

Teunis Korver trouwde in december 1931 met Cornelia Janna Nap. Het echtpaar kwam in zijn wittebroodsweken in januari 1932 naar De Gasthof. Zij kregen een zoon, Klaas, en twee dochters, Nel en Atie. Teunis overleed op 12 mei 1948. Nel woonde daar nog vele jaren in met haar man Joost Speelman. Joost was woningstoffeerder, repareerde bedden en meubelen en werkte als behanger. In februari 1965 verhuisde Joost met zijn bedrijf naar de Van den Berghlaan. Klaas beviel het uitstekend op De Gasthof, die een totale metamorfose ondergaat, en hij is daar gebleven.

De Gasthof is inmiddels gesloopt tbv nieuwbouw woningen (2006)


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect