OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

2.13 HOOFDWEG 705 - DE VEENHOEVE
De afwisselende geschiedenis van dit stukje Hoofddorp werd ingeluid door de Kokers en eindigt bij een groot scholencomplex aan de Hoofdweg. Eerste eigenaar van L16,17 en 18 was Klaas Cornelis Koker uit Broek in Waterland. Hij kocht op 20 juli 1855 op een openbare verkoping te Amsterdam een stuk grond van 56.30 ha voor 30.100 gulden. In 1856 liet Koker een boerderij bouwen op de grens van L16 en 17.

Tweede eigenaar werd David Veen, een drogist uit Haarlem, en wel in 1876. De echte dorpsgronden langs Kruisvaart, Fortweg, Kruislaan en Hoofdvaart behoorde toen al aan verschillende eigenaren.

Landbouwer Dirk Raven trouwde met Jannetje Bood. Hun gezin kwam in mei 1856 uit Barsingerhorn naar L17. Er waren drie dochters: Betje van 1842, Aafje van 1844 en Grietje van 1845. Zoon Pieter werd in 1848 geboren. Schoenmaker Pieter Portegijs (1838) kwam met de Ravens mee, samen met zijn zus Neeltje (1837) en broertje Jan van 1850, allen geboren in Kolhorn. Dirk Raven overleed op 26 juli 1863. De anderen verlieten de Haarlemmermeer, maar zoon Pieter keerde in 1869 terug en kwam als melkslijter te wonen op de IJweg L1/8.

Gerrit van Vuuren trouwde Maria van Vuuren en kreeg met haar vier zonen en twee dochters. Landbouwer Van Vuuren kwam in mei 1878 naar L17/56. Vóór 1862 was hij al een aantal jaren landbouwer op NN16 (hoek Bennebroekerweg-Aalsmeerderweg), waar hij woonde met zijn zuster Cornelia (1830). 

Boerderij De Veenhoeve bestaat uit een woonhuis, koestal, paardestal en dors. Daarachter ziet men een afdak voor een boerenwagen; rechts staat het varkenshok.

Bernardus Buurman trouwde met Lena van de Stam. Samen kregen zij vier zonen en drie dochters. Arie (1874) en Neeltje (1877) werden geboren op Marktplein 27. Na 1881 betrok het gezin de boerderij, waar Lena op 13 januari 1894 overleed. Haar man Bernardus volgde haar op 27 oktober 1903. In 1896 werd de boerderij verbouwd of herbouwd op de plaats van de latere LTS.
Zoon Arie blijft nog drie jaar samen met zus Neeltje op de boerderij. In april 1907 trouwde hij met Geertruida Lammerts (1884). Daarvoor knapte hij het woonhuis op, waarvan hij eigenaar was geworden. Het echtpaar kreeg een tweeling, Helena Agatha en Agatha Helena, en een zoon, Bernard Karel. Arie was een boer die ook paarden fokte en daarom beschikte over een paar dekhengsten. In 1918 liet Arie Buurman een open wagenschuur bouwen voor 300 gulden. Arie was negen jaar raadslid, twaalf jaar lid van het armbestuur en als groot paardenliefhebber veertig jaar voorzitter van de rijvereniging Vooruit. Ook in andere besturen en verenigingen was Buurman actief. Voor zijn verdiensten werd hij ridder in de orde van Oranje-Nassau. In 1916 vertrok hij naar Heemstede. Hij overleed op 1 juni 1955 in zijn woning aan de Bronsteeweg te Heemstede.

Gerrit Knaap verbleef in 1917 tijdelijk in het huis van Arie Buurman tot zijn huis op Hoofdweg 681 klaar was (zie hoofdstuk 2.4.2). Gerrit kwam met zijn gezin naar Hoofdweg 705 van de boerderij Knaapenburgh (Aalsmeerderweg 179), dat hij in 1917 verkocht aan Koen, grootvader van de bekende atlete Fanny.

Johannes Bernardus Calvelage werd bedrijfsleider op 705. Hij kwam op 17 juni 1916 in dienst van Arie Buurman, die toen al in Heemstede woonde. Johannes, meestal Ben genoemd, trouwde in juni 1919 met Anna Gerarda Boerlage. Zij kregen zeven dochters en drie zonen. Ben had een even grote belangstelling voor paarden als baas Buurman en hij bleek een uitstekend menner. In juni 1956 was hij veertig jaar in dienst van de familie Buurman en kreeg hij de zilveren medaille van Oranje-Nassau. Vijfjaar later was de boerderij verleden tijd. Die moest plaats maken voor de uitbreiding van de technische school. Het gezin Calvelage verhuisde naar de Prinses Marijkestraat, elders in het dorp. Oudste dochter Margaretha (Greet), geboren in mei 1920, trouwde met Jan Tulen, die onze buurt altijd trouw zijn gebleven. Jan woonde tot zijn overlijden op 16 maart 2005 aan de Ter Veenlaan 12.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect