OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 2.10 HOOFDWEG 695
In januari 1917 begon de bouw van een vrijstaande villa naast de doopsgezinde kerk op de hoek van de toenmalige Fortweg. Opdrachtgever was A. Buurman. De woning werd betrokken door Marcelis van Wieringen. Hij trouwde 15 augustus 1883 met Lijsje Rodenburg en kreeg met haar drie zonen: Dirk, Roelof en Gerard. Marcelis was in juli 1923 vertegenwoordiger in landbouwmachines, zoals zelfbinders (korenmaaiers). In maart 1933 vertrok het gezin naar Anna Paulowna.

Peter Johannes van Driel trouwde op 26 september 1918 met Jannetje Alewijn. Zij kregen een zoon, Govert Willem, en een dochter, Grietje Adriana. Het gezin kwam in april 1936 naar nummer 695. Peter van Driel werd in april 1920 medeoprichter van Veenstra, Van Driel & Van Dorsten, importeur van landbouwmachines. Het bedrijf was tot voor kort gevestigd aan de Stationsweg. In zijn jonge jaren was Peter koopman en smid aan Marktlaan 3. Het gezin Van Driel vertrok in 1950 naar de Kloosterlaan in Heemstede.
 
De piloot Laamens woonde er tot oktober 1953. Van hem is ons verder niets bekend.
Na hem kwam Zeger Hooijberg, de dierenarts, die in november met Hendrika van Eek trouwde. In 1955 krijgen zij hun zoon Cornelis en een jaar later volgde hun dochter Margriet. In december 1961 vertrokken zij naar Heemstede.

Na Hooijberg volgde dierenarts T. Quartel, die er in 1969 nog woonde. Thans gebruikt makelaar Van Nieuwkoop deze villa. 

Ansichtkaart uit 1921 met daarop Hoofdweg 695 tot en met 691.

2.11 HOOFDWEG 697 – HOC VOLO
Evenals anderen liet landbouwer Jan Breure, afkomstig van Aalsmeerderweg 15, een huis bouwen aan de Hoofdweg en wel in 1917 (sectie D2248, 560 vierkante meter). Het nummer werd 697. Breure noemde het huis Hoc Volo, Latijn voor Dat wil ik. Het naambordje bleef aan het huis tot 2000. Jan Breure trouwde in april 1890 met Pietertje van Elderen en samen kregen zij twee zoons en vijf dochters die allen aan de Aalsmeerderweg werden geboren. Drie van die kinderen overleden binnen het jaar. Jan Breure overleed op 24 juli 1922.
Gerrit van den Heuvel kocht de villa in oktober 1928 voor 8.295 gulden. Het is niet bekend of hij er zelf heeft gewoond.

Een volgende bewoner was Adrianus Moens. Deze trouwde met de Rotterdamse Antonia van Bemmel. Ook een broer van Antonia, Jacobus Cornelis van Bemmel woonde daar met zijn vrouw Cornelia Simmer en zoon Mattheus (1939). Deze NSB-families woonden op 697 van augustus 1940 tot mei 1945, dus nagenoeg de hele oorlog.
Over de familie Moens vertelt Theo Koeckhoven een angstig oorlogsverhaal:
"Adrianus was een bekend lid van de NSB ofwel de Nationaal Socialistische Beweging, een met de Duitse bezetter heulende organisatie. Vaak paradeerde hij in het fraaie uniform van de WA ofwel de weerafdeling van de NSB, zeg maar een paramilitaire organisatie, niet te verwarren met de Landwacht die later werd omgedoopt in Landstorm, een politietak van de NSB. Adrianus en Cornelia waren de ouders van zoon Richard en dochter Netty. Richard was een van mijn ’foute’ vriendjes. Hij was gewoon een aardig speelkameraadje evenals Theo Klemkerk, stiefzoon van oorlogsburgemeester Derks.
Op een zaterdagmiddag, waarschijnlijk in 1944, was Hoofddorp in rep en roer, want niemand minder dan de grote NSB-leider Anton Mussert zou het dorp bezoeken. De hele NSB-aanhang was in vol ornaat aanwezig en met muziek en tromgeroffel trok de stoet van WA-ers, landstormers, jeugdstormers en gewone NSB-ers in optocht door het dorp. Richard liep voorop met het vaandel als lid van de Jeugdstorm, de jeugdbeweging van de partij. Hij zag er prachtig uit in zijn uniform. Toen de indrukwekkende stoet de Fortweg passeerde langs de Hoofdweg, sloot ik mij in mijn armoedige opgelapte oorlogskloffie aan bij de stoet en ging naast Richard lopen. Toen ik hem vroeg of de hele stoet braaf achter hem aan bleef lopen, zei Richard gewoon ’ja’. Zonder na te denken zei ik toen tegen de onschuldige Richard. ’Loop dan naar de hel.’ Ik had er bijna onmiddellijk spijt van, want ik was bang dat Richard mij zou verlinken en dat ik op zijn minst in de gevangenis zou komen wegens belediging van de partij en haar leider. Dagenlang verkeerde ik in grote angst. Maar Richard heeft mij niet verraden. Na de bevrijding heb ik niets meer van het gezin Moens gehoord."

Toen volgde het gezin Jongejans in augustus 1945. Frederik Jongejans, landbouwer en later winkelier, trouwde in januari 1912 met Dieuwertje Molenaar. Zij kregen vier dochters en een zoon, Dirk, die de kruidenierszaak aan de Kruisweg 945 (nu groenteboer Smits) overnam. Frederik kwam op 6 oktober 1959 te overlijden.
Na dit gezin kwam de familie I. Broere op Hoofdweg 697.

2.12 HOOFDWEG 699 – BETH SAN

 Beth San, het huis aan de Hoofdweg 699. Foto uit 1983.

Plaats van rust, ofwel in het Hebreeuws Beth San. Dat was de naam van het huis aan de Hoofdweg 699. De opdracht voor de bouw kwam van Livinus van den Heuvel. Het huis kreeg de naam in 1939, toen het gezin de woning betrok. Het naambordje verdween in 1996. De Van den Heuvels kwamen van de IJweg 1365, waar Livinus boerde. Hij trouwde daar met Anna Hagen en kreeg met haar vier dochters en drie zonen. Hiervan gingen de jongste twee, Cornelia en Johannes Christiaan, mee naar het nieuwe huis. Voor Livinus was deze plaats van rust van korte duur, want hij overleed al in 1942. Anna Hagen stierf op 11 juni 1964. Zoon Johannes bleef daar alleen wonen totdat hij in 1968 ging samenwonen met Arnoldus van Gelder die is overleden op 30 juni 2002. Johannes overleed in 1997. 


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect