OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 2.9 HOOFDWEG 691 - DOOPSGEZINDE KERK
Na een lange voorgeschiedenis kan de doopsgezinde kerk aan Hoofdweg 691 op 25 februari 1912 plechtig worden ingewijd. Reeds in december 1870 vraagt C. van der Burgh aan de burgemeester naar de mogelijkheid een doopsgezinde gemeente te stichten. Waren er wel genoeg doopsgezinden en was er misschien een namenlijst? Pas in 1890 wordt de afdeling Haarlemmermeer van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) - waartoe de doopsgezinden behoren - opgericht en bij Koninklijk Besluit van 16 november 1908 goedgekeurd.

De eerste bijeenkomsten werden nog gehouden in plaatselijke koffiehuizen. De heer Evelein richtte in november 1892 het verzoek aan burgemeester en wethouders om op zondagmorgen een lokaal te mogen gebruiken in de openbare school, waar thans de gereformeerde kerk staat. B en W verwachtten daarvoor echter geen meerderheid in de gemeenteraad te vinden. Men vond toen onderdak bij kerklid de Vries, eigenaar van hotel De Beurs. Daar kon men gratis de kolfbaan gebruiken. Hier had men echter nogal eens last van binnenkomende bezoekers van het hotel die (on)gewild de diensten verstoorden. Toen de Beurs in 1905 werd verbouwd kon men vijf maanden lang geen diensten houden, zodat toch uitgezien werd naar een eigen gebouw.

In de vergadering van 4 maart 1910 werd overlegd over een geschikte bouwplaats. De keuze viel op een perceel naast het huis van deurwaarder H. de Groot aan de Hoofdvaart. De vraagprijs van de grond bedroeg drie gulden per vierkante meter. In juni 1910 kocht afdeling Haarlemmermeer van de NPB met steun van de doopsgezinde gemeente te Haarlem de grond van Arie Buurman met het doel een gebouw voor de kerkdiensten neer te zetten. B en W gaven in juli 1911 de bouwvergunning. De plannen van architect J. van der Ban behelsden een niet onderheid kerkgebouw met een kosterswoning achterin onder hetzelfde dak. Aannemer Van Sluis voltooide de bouw begin februari 1912. Tweehonderd mensen woonden de plechtige inwijding bij op 25 februari. Het bestuur benoemde de heren Klaver, Bronkhorst en Beets tot kerkvoogden die zorg moesten dragen voor het nieuwe gebouw. Bestuurs-voorzitter werd dominee W. Luikinga, doopsgezind predikant te Aalsmeer. 

In 1911 staat de doopsgezinde kerk in de steigers.

Het kerkbestuur benoemde mejuffrouw A. Boot tot kosteres. In 1913 sprak het kerkbestuur over de aankoop van een orgel dat boven het portaal bij de ingang moest komen. Door geldgebrek behielp men zich nog met een harmonium. De firma Flentrop uit Zaandam bood een orgel aan voor duizend gulden en op 23 maart 1914 werd een contract met Flentrop getekend. Maar eerst was er op Hemelvaartsdag (21 mei) 1914 een grote openlucht bijeenkomst van de vereniging Vrijzinnig Christelijke Geest, die wel zeshonderd mensen bijeenbracht op een weiland van Arie Buurman. Het programma bestond uit lezingen van sprekers van naam, koraalmuziek en samenzang. Vele bezoekers uit Haarlem kwamen met de trein, waaraan extra wagons werden gekoppeld.

Eindelijk, op 28 februari 1915, werd het orgel aangekocht en ingewijd door dominee Binnerts, predikant van de doopsgezinde gemeente te Haarlem. Op 21 maart 1915 gaf de heer Flentrop een orgelconcert met medewerking van de bekwame violist Beek (de buurman) en het dameskoor Aurora, onder leiding van dirigent Ohms.

Op 21 oktober 1948 kwam het tot de officiële stichting van de doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer. Voor de notaris werd het kerkgebouw voor één gulden overgedragen aan deze gemeente, wat met een plechtige kerkdienst werd gevierd. De doopsgezinde gemeente heeft tot de dag van vandaag nooit een predikant in volledige dienst gehad. Van 1958 tot en met 1970 werkten Aalsmeer en Haarlemmermeer met één predikant.
 
In april 1915 werd Cornelis Hartman benoemd tot koster en hij betrok de inpandige kosterswoning met het huisnummer 693. Hij kwam in 1905 als zadelmaker en stoffeerder in dienst van Richard Krabbendam bij wie hij vijftig jaar werkzaam was. Hartman trouwde met Adriana van Dis. Zij kregen in 1916 een zoon, Laurens, Vader Hartman verzorgde de kerk en de grote tuin die werd omgeven door een gazen hek van wel twee meter hoog. Hij had vrij wonen, brandstof, licht en water. In augustus 1956 ging de koster met pensioen en vertrok hij naar het doopsgezinde rusthuis in Heemstede.

De gemeente vond vrij wonen en dergelijke priviliges wel wat duur en met de nieuwe koster Arend Karman en zijn vrouw werden andere afspraken gemaakt. De koster bleef daar wonen tot begin jaren zeventig. Toen werd de woonruimte benut voor gemeentewerk. In 1996 maakte de kosterswoning plaats voor nieuwbouw, die nodig was voor allerlei kerkelijke activiteiten zoals de zondagsschool. Ook de tuin rond de kerk werd opgeknapt.
Op zondag 9 juni 1996 werd de nieuwbouw in gebruik genomen.

Aanvankelijk had de gemeente twee zusterkringen, waarvan de oudste in 2000 wegens gebrek aan leden werd opgeheven. Deze kring dateerde uit 1932 en dankte zijn ontstaan aan de dan heersende economische crisis. Gemeenteleden maakten en verzamelden kleding en dekens voor behoeftigen en dat bleven zij ook zolang mogelijk doen in de oorlogsjaren. Zoals in andere kerkgenootschappen speelde de economie ook een rol in de godsdienst. Men kocht het liefst bij geloofsgenoten. Zo stelde een gemeentelid nog in januari 1955 voor een andere brandstoffenhandel te nemen, want eigen leverancier Bosman & Witte had zijn zaak overgedaan aan een katholiek (van der Peet). Kromhout & Zoon werd zo de nieuwe leverancier. Maar de tijden veranderden. In juli 1959 kon een doopsgezinde bejaarde worden geplaatst in een katholiek bejaardenhuis.
 
We keren terug naar het kerkgebouw, waarin in januari 1963 drastisch werd ingegrepen. Van het oude en fraaie interieur was niets meer over en zelfs de vloer verdween. De oude kerkbanken kwamen terecht langs de lijn van het voetbalveld van ETO. De oorspronkelijke deur uit 1912 bleef bewaard en bevindt zich nu aan de kant van de Ter Veenlaan.
De Hoofddorpse architect K. Veldman kreeg de opdracht een nieuw interieur te ontwerpen. Hoewel goed werd ingetekend op een renteloze obligatielening, bleven er geldproblemen voor de kleine gemeenschap. Hierdoor kwamen allerlei aardige onderdelen van het plan te vervallen. Gelukkig werd de sfeer van een kerkdienst niet alleen bepaald door een interieur.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect