OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 2.8 HOOFDWEG 689 - WILGENHAEGE
Hendrikus de Groot trouwde met Anna Gertruud Laufman. Het echtpaar kwam in 1878 naar de Raadhuislaan, waar nu een gedeelte van het kantoorpand nummer 10 staat. De Groot was toen pas deurwaarder bij het kantongerecht. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, van wie de eerste twee aan de Raadhuislaan. In 1883 kwam het gezin vlakbij de hervormde kerk aan de Hoofdweg te wonen en wel in het huisje, waar jarenlang het kantoor van Spaans was gevestigd. Anna Gertruud overleed op 11 december 1896 te Amsterdam. Hendrikus hertrouwde in 1897 met Alida Betz, schoonzuster van dominee Bax. Uit dit tweede huwelijk zijn twee dochters en drie zonen geboren, van wie de laatste twee op Wilgenhaege, het huis dat in 1900 door De Heij is gebouwd. De kinderen De Groot waren bevriend met de kinderen van Rinck en van fortwachter Vlasboom. Op 20 september 1913 kreeg De Groot eervol ontslag als deurwaarder. Hij overleed op 5 juni 1914. 

De notariswoning aan de Hoofdweg 689. Foto uit 1909.

Op donderdag 28 augustus 1913 volgde de publieke verkoop door notaris C. Heinsius van "een zo goed als nieuw hecht en sterk herenhuis, gemerkt 1 90a, ter grootte van negen are, eigendom van en bewoond door de heer H. de Groot". Het hoogste bod (9.900 euro) kwam via notaris Wilkens te Haarlem. Het perceel werd door de eigenaar opgehouden. Eerst op 11 november 1914 volgde de overdracht aan de nieuwe eigenaar Buurman, die tevens koper werd van het bouwterrein naast het perceel waar De Steenheg zou worden gebouwd.
Hugo Vincent trouwde met Anna de Jongh, met wie hij twee dochters kreeg: Anna en Antoinette. Hugo was eveneens deurwaarder bij het kantongerecht. In oktober 1913 ging hij inwonen bij de familie De Groot, maar in 1915 ging hij elders aan de Hoofdweg wonen. In maart 1923 werd Vincent deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
 
Hendrik Jan Beck trouwde met Berta Feuerstein. In 1915 kregen zij een dochter Bertha. Het gezin woonde van juli 1915 tot mei 1918 op de Wilgenhaege. Berta was docente geweest aan de muziekacademie van Dusseldorf en Hendrik was soloviolist en muziekleraar. Op hun nieuwe adres gaf het echtpaar les in piano, zang, viool, muziekgeschiedenis en pedagogiek. De Becks hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderricht in Hoofddorp en Aalsmeer. Helaas verlieten zij De Wilgenhaege reeds op 1 mei 1918.

Gijsbert van Wieringen, landbouwer, trouwde met Bertha Berrevoets, geboren op 8 februari 1862 te Nieuwerkerk. Zij kregen drie zonen en vijf dochters. Het gezin bewoonde de Wilgenhage van 1918 tot maart 1926. Gijsbert overleed op 25 april 1921.

Jan Woldendorp trouwde met Alberdina de Vries. Hij kwam op 30 juni 1926 naar de Hoofdweg, na eerst nog vijfjaar aan de Kruisweg te hebben gewoond. De Wilgenhaege (947 cen-tiare groot) werd in mei 1926 aangekocht voor een bedrag van 11.495,50 gulden. Jan was directeur van de landbouwschool, waardoor hij ’s winters vaak tien leerlingen in de kost had. Hij bleef in functie tot augustus 1933. In dat jaar werd hij benoemd tot erevoorzitter van de vereniging van oudleerlingen. Verder was hij bestuurslid van de gereformeerde kerk te Hoofddorp. Mevrouw Woldendorp was een goedhartige vrouw, die bijvoorbeeld kleding onder de minderbedeelden verspreidde. Deze goedhartigheid was in schril contrast met het karakter van de toenmalige huishoudster (Teuntje Middelkoop). Jan overleed in juli 1935. Alberdina vertrok in september 1935 naar Groningen.
 
Jonkheer Titus Willem Maria van Grotenhuis van Onstein, in Java geboren, trouwde met zijn nicht jonkvrouwe Walburgis Gertrudis Johanna van Grotenhuis van Onstein. Zij kregen een dochter (Walburgis) en een zoon (Elco). Van Grotenhuis studeerde notariaat en registratie te Oosterhout en in 1917 legde hij het laatste gedeelte af van het notarieel examen. Hij was toen gemobiliseerd in IJmuiden als tweede reserveluitenant van het regiment der jagers. Hij werd kandidaat bij notaris W. van Campen te Amsterdam en van notaris Jhr. J.Stern te Den Haag. Daarnaast schreef hij artikelen voor De Tijd, De Volkskrant en voor het Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en registratie. Tevens was hij bestuurslid van de rooms-katholieke jonge werkgeversvereniging, opgericht in 1916.
De notaris kwam in december 1933 vanuit Den Haag naar Hoofdweg 1159 in Nieuw-Vennep. In september 1935 verkocht de weduwe Woldendorp haar huis aan de Hoofdweg 689 aan notaris Van Grotenhuis van Onstein. Hij volgde zijn gymnasiale opleiding bij de jezuïeten. Na zijn verrichtingen voor het regiment der jagers werd Van Grotenhuis reserveofficier. Als majoor commandeerde hij tijdens de mobilisatie en de oorlogsdagen van mei 1940 het tweede bataljon grenadiers dat het vliegveld Ypenburg op de Duitsers heeft heroverd. Tijdens de capitulatie was zijn bataljon nog in hevig gevecht met de Duitsers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de notaris hoofd van de illegaliteit in Haarlemmermeer. Tegen het einde van de oorlog moest hij zich een paar keer schuilhouden, omdat de bezetters een oogje op hem hadden. In 1945 en 1946 heeft Van Grotenhuis nog als overste gediend. Hij maakte deel uit van de commissie-Koot die officieren moest beoordelen op hun bekwaamheid en houding. Hij verbleef daarvoor vaak in Engeland. In 1946 ontving hij de Bronzen Leeuw uit erkentelijkheid voor door hem als officier bewezen diensten. Na 27 jaar nam hij op 30 september 1960 afscheid als notaris tijdens een receptie in De Meerstede. Een van zijn vele functies was namelijk het voorzitterschap van het stichtingsbestuur van het rooms-katholieke bejaardencentrum De Meerstede te Hoofddorp. Onder de vele aanwezigen bevonden zich burgemeester Van der Willigen, oud-burgemeester fansonius, wethouders Brouwer, Van der Zwaard en Bogaert, deken Alkemade, baron Van Ittersum en vele vrienden. Dr. D.W. Zuidam, dierenarts, sprak namens zijn vele vrienden en prees de scheidende notaris vooral als een goed militair en verzetsleider.  

Notaris Van Grotenhuis van Onstein met zijn zoon Elco

Bij Koninklijk Besluit van 26 januari 1961 werd notaris W.G. den Hartog benoemd als zijn opvolger. Hij zette het notariaat voort op de Wilgenhaege.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect