OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Bult, Dr J
»  Heije, Dr Jan Pieter
»  Marel, Aart van der
»  Mienis Bouwbedrijf
»  Zuijdam, Dr D W
Dr Jan Bult - Huisarts te Hoofddorp

uit: Hoofddorpse Courant 1963

Honderden patiënten namen afscheid van dr. Bult. Tientallen cadeaus werden overhandigd

Dr. Bult nam afscheid! Tijdens de bijeenkomst in de Beurs mocht de scheidende arts vele cadeaus in ontvangst nemenVorige week vrijdagavond namen vele honderden patiënten op hartelijke wijze afscheid van dr. J. A. H. Bult, die ruim 13 jaar dag en nacht klaar stond, wanneer een beroep op hem werd gedaan. Het was voor dr. Bult en de zijnen een afscheid om nooit meer te vergeten. Uit hetgeen zich vrijdagavond afspeelde bleek wel hoezeer deze arts geliefd was bij zijn patiënten. Niet alleen patiënten waren bij het afscheid aanwezig, maar ook collega-artsen en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. Dr. Bult, vergezeld van echtgenote en kinderen, zag deze avond zijn levensloop passeren, kortom, het was een onvergetelijke avond.

Dank

Om 8 uur werd de familie Bult de Beurshal binnengeleid door de voorzitter van het comité, dat dit afscheid had georganiseerd, de heer A. den Hertog. Staande brachten de aanwezigen dr. Bult en zijn gezin een ovatie. De heer Den Hertog sprak vervolgens een kort woord van welkom. Spreker zei verheugd te zijn, dat dit afscheidsfeest kon doorgaan. "Het heeft aan een zijden draadje gehangen, want dezer dagen ontvingen wij het bericht dat dr. Bult een ongeluk had gehad. Gelukkig bleek het later nogal mee te vallen". De heer Den Hertog deelde mee, dat de burgemeester van Haarlemmermeer mr. G. C. van der Willigen helaas niet aanwezig kon zijn, omdat hij in Italië verbleef en daar min of meer was ingesneeuwd. Namens het gemeentebestuur zou thans wethouder A. van der Zwaard als loco-burgemeester het woord voeren. De voorzitter van het comité wees er op, dat. dit afscheid geheel plaatsvond op verzoek van de patiënten zelf. Gememoreerd werd, dat dr. Bult vooral tijdens de oorlogsjaren bijzonder veel voor de gemeente Haarlemmermeer heeft betekend.

De heer A. van der Zwaard dankte de dokter voor alles wat deze voor de gemeentenaren heeft gedaan. Ook op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied heeft de medicus veel werk verzet. Mevrouw Bult werd in het dankwoord niet vergeten. Zij heeft onder meer veel te maken gehad met de Stichting Muziek- en Zangcultuur Haarlemmermeer.

De heer C. Ofman voerde het woord namens het Witte Kruis, waarvan dr. Bult jaren lang bestuurslid is geweest. De voorzitter van het Witte Kruis dankte de arts voor de prettige samenwerking en schetste hem als een man met een bijzonder warm hart. Namens het Witte Kruis overhandigde de heer Ofman aan dr. Bult een cadeau waar "muziek in zat", namelijk een platenbon. Dit cadeau was één van de vele, welke dr. Bult in de loop der avond nog zou ontvangen.

"Oranje boven"

Nadat de verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, werd een spel ten tonele gebracht door leerlingen van de lagere school en "oud"-patiënten van de dokter. In dit spel werden belevenissen van de dokter beschreven; vanaf zijn jeugdjaren, via zijn studententijd naar de periode dat hij als arts in Hoofddorp werkzaam was. Aan dit spel werkten o.a. mee de zevenjarige tweeling Carlo en Loes Ruygrok. De muzikale omlijsting was in handen van de heer F. G. Zwaving uit Nieuw-Vennep. Uit hetgeen werd gedeclameerd en gezongen bleek dat de dokter tijdens de jaren dat hij de jongenskiel droeg niet zo heel erg braaf is geweest. Hilariteit was het gevolg toen de episode werd beschreven dat de toen nog jonge Jan bij het te water laten van een zelf gemaakte kano kopje onder ging in de Hoofdvaart.

In zijn studentenjaren bleek student Bult vol grapjes te zitten, waarvan één voor hem echter wel zeer slechte gevolgen heeft gehad. Toen hij als student ging verhuizen hoorde hij van de verhuizer dat de verhuizing een tientje per kist kostte. Jan Bult liet daarop een kist maken, zo enorm groot dat al z'n hebben en houwen er in kon. De verhuizer nam het sportief op en wilde de kist voor een tientje wel vervoeren, mits Jan hem zelf in de auto zou zetten. Dit geschiedde met het gevolg dat zijn rug flink werd beschadigd, zodanig dat hij er nog steeds last van heeft.

In de oorlogsjaren trok hij er op een nacht op uit om op het dak van de kerk "Oranje boven" te schilderen.

Al met al was het een leuk spel dat werd opgevoerd. De verbindende teksten werden gesproken door mevrouw M. Keilman, terwijl de dames Van Arkel en Haeck als de twee oude "klessebesjes" veel succes oogstten.

Drukste spreekuur

Dr. J. Bult heeft thans voor goed afscheid van Hoofddorp genomen, tenminste als arts. Op 3-jarige leeftijd kwam hij met zijn ouders naar Hoofddorp, waar zijn vader een praktijk begon. Ruim dertien jaar geleden nam hij het werk van zijn vader over. Door gezondheidsredenen heeft hij de praktijk verwisseld voor dat van bedrijfsarts bij Philips NV. in Bussum, een onderdeel van Philips-Eindhoven.

Het is vanavond mijn laatste en tevens drukste spreekuur hier in Hoofddorp, zei de scheidende arts in zijn dankwoord, waarin hij speciaal de wijkzusters die hem ter zijde stonden betrok. De dokter wist geen woorden te vinden voor al de (vele tientallen) cadeaus die hem deze avond werden aangeboden. O.a. kreeg dr. Bult een filmcamera, een projectieapparaat, compleet met scherm, een grote hoeveelheid tuingereedschap waaronder een elektrische grasmaai-machine, alsmede timmergerei bestaande uit hamers, beitels, tangen, boren, een zaag. een schaaf etc. Een medicijnkist ontbrak evenmin.

De heer Den Hertog dankte tot slot medewerkenden aan het spel dat werd opgevoerd en waarvan de heer R. Hoffschlag de regie had. Nadat de familie Bult door de aanwezigen was toegezongen.("Lang zal'ie leven"), werd zij naar de foyer geleid, waar dr. Bult, zijn echtgenote en z'n kinderen honderden handen kregen te schudden. Men kon tevens kennis maken met de nieuwe arts: dr. J. Rijpkema, wiens echtgenote ter kennismaking een fraai bloemstuk kreeg aangeboden.

PS: in 1976 gaf bedrijfsarts Dr Bult een interview voor de bedrijfskrant van Polygram, waaruit onderstaande foto


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect