OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

HISTORIE VAN HOOFDDORP OUD-WEST

door Cor Koeckhoven en Jan Wies

Uitgave van het boek door Drukkerij Gebr Koning BV
in samenwerking met Buurtvereniging ’t Oude Buurtje

VOORWOORD

Pas in 1839, toen een zware storm voor de zoveelste keer veel overlast had veroorzaakt In Amsterdam en Leiden, besloten de Staten-Generaal tot droogmaking van het Haarlemmer Meer. Het meer was toen 18.100 hectare groot. Voor het graven van de Ringvaart en de bedijking zette Jonkheer van der Poll in mei 1840 de eerste spade in de grond bij Treslong te Hillegom. Na acht jaar graven was het meer volledig afgesloten en kon de droogmaking beginnen. Drie gemalen, de Leeghwater, de Lynden en de Cruquius, zorgden in juli 1852 voor droge voeten. De eerste jaren was het echt afzien voor de bewoners (ook wel de pioniers genoemd), waarvan de meeste inwoners langs de Ringvaart woonden. In 1853 begon men met de verkoop van de gewonnen gronden, die onderverdeeld waren in kavels van twintig hectare.


Op 11 juli 1855 werd Haarlemmermeer een zelfstandige gemeente met Mr M.S.P. Pabst, die bij Koninklijk Besluit als burgemeester werd benoemd in september 1855. Hij was toen al burgemeester van Heemstede, Bennebroek en Berkenrode. Pabst mocht tot 1 september 1856 zijn functie blijven uitoefenen voor beide gemeenten. In die beginperiode kwam dat prachtig uit, daar het Haarlemmermeerse gemeentehuis pas in oktober 1856 ïn gebruik kon worden genomen. Dat ’tijdelijke gemeentehuis’ heeft tien jaar dienst gedaan en stond aan de Hoofdweg bij de Bennebroekerweg op sectie MM 1. Nog steeds wordt deze hoek de oude secretarie genoemd.
In de gemeenteraadsvergadering van 12 november 1868 werd besloten het toenmalige Kruisdorp Hoofddorp te noemen. Er bestond toen namelijk al een Kruisdorp in de gemeente Hontenisse, Zeeland. Men overwoog eerst nog het dorp Nieuwerkerk te noemen, maar ook dat bracht verwarring. 


Dit boek behandelt de geschiedenis van een stukje Hoofddorp. Het stuk heet nu Oud-West of Het Oude Buurtje en wordt begrensd door de Hoofdvaart, Kruisvaart en Geniedijk. Cor heeft alle verhalen op papier gezet en Jan heeft met veel zorg de foto’s gescand en uitgezocht. Tevens heeft hij de boeken van het kadaster doorgenomen om te achterhalen wie de eigenaars van grond en bebouwing waren en wanneer werd gebouwd en verkocht. Daarnaast danken de samenstellers Theo Koeckhoven, die de eindredactie voor zijn rekening heeft genomen. Ook Edward Koning heeft een bijdrage geleverd door het geheel nogmaals na te lezen, te stuctureren en van een index te voorzien.

Even wat uitleg over de in het boek gebruikte huisnummeringen. Na de droogmaking van het Haarlemmermeer is deze in principe verkaveld in vakken van twee- bij drieduizend meter. De vakken kregen allemaal een letternaam. Onze buurt viel in vak L. Vak 1 werd weer opgedeeld en verkocht In dertig kavels van duizend bij tweehonderd meter. De eerste vijftien lagen aan de IJweg en de overigen aan de Hoofdweg westzijde. Onze buurt werd gecodeerd als kavel LI6. De allereerste huisnummering direct na de droogmaking hield echter geen rekening met deze kavelindeling en was eenvoudig chronologisch doorlopend, verspreid over de hele polder. In 1866 werd een doorlopende nummering per vak ingevoerd. Het raadhuis bijvoorbeeld kreeg toen het adres L16/49. Dat betekende dus dat het over heel het vak 1 het 49ste huis was en in kavel L16 viel. In 1899 werd de nummering in ons voorbeeld veranderd in L16/65. Na de invoering van straatnamen in 1913 werd het adres van het raadhuis Hoofdweg 377, waarna de laatste omnummering plaatsvond in oktober 1930 naar Hoofdweg 671. 

De verkaveling van Vak L in 30 delen tussen Hoofdweg en IJweg, Kruisweg en Bennebroekerweg

Nu de tekst van dit boek voor ons ligt, danken wij graag iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming hiervan. Om deze uitgave te verwezenlijken, waren wij afhankelijk van verhalen en foto’s van tegenwoordige en voormalige bewoners van de buurt. De bewoners die hier generaties woonden hebben extra aandacht gekregen.

De foto’s en verhalen zijn afkomstig van Anne Bakkenhoven-Mesman, Nico Berbiers, Jan Breedijk, Ben Boskamp van de vereniging van het Oude Buurtje, Marijke Bleyenberg-Stroomer, Mien Calvelage, Rijndert Claij, Piet Daalman van de A.M. groep, mevrouw G. van Driel, Jolande van de Eijk, Cees de Graaff, Arie Groen, Lida Grooteman, H. Hansma, Hans en Fem van der Helm, mevrouw J. Hemelrijk, Annelies van Horizon, Joke Joosten-Schrama, H. Kaslander, Ge van Kalmthout, Toos Kamp-Overbeek, Ria Kemp-van Andel, Piet Klaassen, familie Koolbergen, Jans de Koning-Lanser, Henk Klootwijk, Wim Kniep, Marja de Koning, Kees van den Kommer, Nel Kok-van der Sluijs, Ferry Kooreman, Joop Kouwenhoven, Bruis van Leeuwen, mevrouw C. Lücke, Jan Mesman, Kees Molenaar, Maarten Oldenburg, Artje Overbeek, Hans Overbeek, Leen Overbeek, Teun Overbeek, mevrouw Overbeek-van Limpt, Toon van der Peet, C. Pijpers, Familie Pikee, Ed van Poecke, Joop van de Putte van Meerhistorie, Wil Revers-Pouw, Johan Rijgersberg, Annie van Rooijen-van Hamelsveld, Anny Schelvis, Janny Schutte-van Leeuwen, Elly Sloot-Lauret, Piet Speelmans, Joop Speelmans, Gerard van Sprundel, Frans Steinmetz, Arie Stokman, Hennie Stroet, Maarten Tulen, Ko van Veen, Agatha Veer-Persoon, Helene Visser-Prins, mevrouw De Vries-Boot, Cor Wies, Martha Wind, mevrouw C. Winkel-Robijn en de familie Wubbe.


Voor verdere gegevens heeft Cor alle kranten van het Weekblad van Haarlemmermeer, De Meerbode en de Hoofddorpse Courant doorgenomen. Ook is het bevolkingsregister geraadpleegd tot 1940, de dossiers die verband houden met onze buurt evenals de koopakten in het Rijksarchief te Haarlem. Verder is gebruik gemaakt van publicaties van Wouter Slob en Jos van Andel. Ook hebben wij kunnen profiteren van gegevens van Stichting Meer-Historie. Al deze mensen zijn wij dank verschuldigd en zeker ook aan Helene Visser-Prins die ons heel wat materiaal heeft aangedragen uit het archief van het gemeentehuis in Hoofddorp. Mochten er enkele foto’s bij zijn van mindere kwaliteit, dan ligt het niet aan de drukker. Deze hebben we u echter niet willen onthouden vanwege hun unieke karakter.


Vanzelfsprekend zijn bij zovele namen en data vergissingen onvermijdelijk. Wij houden ons daarom aanbevolen voor vragen en opmerkingen, waarop we graag een zo volledig mogelijk antwoord zullen geven. De vermelding van geboorten en geboorteplaatsen wordt misschien als storend ervaren, maar om een juist beeld van tijd en afkomst te krijgen moet het als noodzakelijk gezien worden.


Cor Koeckhoven en Jan Wies

 


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect