OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  1 - de Eerste Huizen
»  2 - Hoofdweg
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Bouw
»  Hoofdweg 671 - Raadhuis - Inwoners
»  Hoofdweg 677 - Dokterswoning
»  Hoofdweg 679 - Burgermeesterswoning
»  Hoofdweg 681 - van der Stadt
»  Hoofdweg 683 - v Arkel - Esselink
»  Hoofdweg 685 - 687 - Gerdina’s Lust en Steenheg
»  Hoofdweg 689 - Notariswoning
»  Hoofdweg 691 - 693 - Doopsgezinde Kerk
»  Hoofdweg 695 - 699 - Villa’s
»  Hoofdweg 705 - de Veenhoeve
»  Hoofdweg 711 - de LTS
»  Hoofdweg 711 - Sloop van de LTS
»  Hoofdweg 719 - 721 - Huizen van Scheppingen
»  Hoofdweg 723 - de Gasthof
»  3 - Langs de Genie
»  het Fort en Geniedijk
»  het Zwembad
»  de IJsclub
»  4 - Raadhuislaan
»  Raadhuislaan 003 - Kantongerecht
»  Raadhuislaan 011 - Sam de Koning
»  Raadhuislaan 012 - vd Helm
»  Raadhuislaan 013 - 014
»  Raadhuislaan 015 - 018
»  Raadhuislaan 018 - Bruis v Leeuwen
»  Raadhuislaan 018 - Groenteveiling
»  Raadhuislaan 019 - 020
»  Raadhuislaan 021 en Verder
»  5 - Fortweg
»  Fortweg 002-10
»  Fortweg 003-11
»  Fortweg 012-26
»  Fortweg 013-23
»  Fortweg 025-29
»  Fortweg 031
»  Fortweg 033+ en 028+ St Anthonius v Padua
»  Fortweg Fam v Hamelsveld
»  Fortweg Fam Koolbergen
»  Fortweg Fam Schelvis
»  Fortweg Fam Stokman
»  6 - Kruislaan
»  Kruislaan 001-07
»  Kruislaan 002-14
»  Kruislaan 011-15 en Fam Mesman
»  Kruislaan 016-18 en kruidenier Oldenburg
»  Kruislaan 017-23
»  Kruislaan 020-30
»  Kruislaan 025-31
»  Kruislaan 032-42
»  Kruislaan 033
»  Kruislaan 035-37
»  Kruislaan 044 Sociale Wekplaats
»  Kruislaan 044 Fam v Kalmthout
»  Kruislaan 052 het Witte Kerkje
»  Kruislaan 054 Horizon
»  7 - Nieuwbouw
»  Jeugdherinneringen Jan Mesman
»  Deel 1
»  Deel 2

 HOOFDSTUK 1: EERSTE INDRUKKEN VAN EEN JONGE BUURT
 
1.1 DE OUDSTE HUIZEN (VÓÓR 1870)

Na de drooglegging was ons buurtkavel L16 eigendom van ’s Rijks Domeinen.

Op 20 juli 1855 werd op een openbare verkoping te Amsterdam echter zestien van de twintig hectare verkocht aan Klaas Cornelis Koker, die daar een boerenbedrijf liet stichten. (Zie verder Hoofdweg 705.) De overige vier hectare niet bestemming dorpsgronden bleven in het bezit van het Rijk.
· Rond 1857 kocht Jan Portier één hectare erf van het rijk om een huis te bouwen; ongeveer op de plaats waar nu Hoofdweg 679 (de Burgermeestersvilla) staat.
· In 1858 kocht aannemer van publieke werken Dirk van Houten een stuk erf aan de Raadhuislaan, waar hij een blok van vier huisjes bouwde. Dit verhaal gaat verder in het stuk over Raadhuislaan 15-18.
· Waar thans het voormalige Kantongerecht staat kocht Jannetje van der Kloot, echtgenote van J. Verburg, in 1865 de grond en bouwde daar het zesde woonhuis van de buurt. Dus voordat het raadhuis in 1867 werd gebouwd, stond aan weerszijden reeds een huis.
· In het najaar van 1866 werden de fundamenten voor het nu Oude Raadhuis gelegd en na veel perikelen, zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk, werd het gebouw op 21 september 1867 in gebruik genomen.

De andere percelen bleven nog in eigendom van het rijk tot de publieke veiling op 18 maart 1869 in logement ’Het Wapen der Nederlanden’ van J. Knol aan de Hoofdweg. Ten behoeve van de kopers werd een boekje (kavellijst) met bijgevoegd kaartje gedrukt en worden bij de percelen straatnamen aangegeven.  

Een kadasterkaart uit 1869 van het gebied van de hand van landmeter E. de Waart.

Christiaan Bos kocht perceel 1270 op de hoek van Hoofdvaart en Kruislaan; Nicolaas Dorbeck nam percelen 1271 en 1272 aan de Kruislaan tussen Hoofdvaart en Fortweg. Jan Kalis verkreeg de twee percelen 1273 en 1274 op de hoek van Fortweg en Kruislaan. Johann Bertels werd grondeigenaar aan de Raadhuislaan vanaf nummer 3 tot het huidige nummer 10 (perceel 1275) en Govert van der Burgh kocht de percelen 1276 en 1280 aan weerszijden aan het begin van de Fortweg. De hoek van Raadhuislaan 12 (perceel 1281) kwam in het bezit van Galtjo Geertzema. Het restant werd pas later aan de Gemeente verkocht.

1.2 SPELEN LANGS DE HOOFDWEG
Een wandeling langs de Hoofdvaart tussen de vijftigste en honderdste verjaardag van de Meer ademt een sfeer die doet denken aan de avonturen van Dik Trom. Geen vliegtuig in de lucht en nauwelijks een auto op de weg. Men verwacht er elk ogenblik veldwachter Flipsen te ontmoeten, die, gezeten op een varken, achter de boeven aanjaagt.
Op een weiland naast een boerderij werd op 31 augustus Koninginnedag gevierd. Vast onderdeel was sprietlopen over de Hoofdvaart en het publiek genoot meer naarmate er meer deelnemers in de vaart plonsden.

Van eind september tot eind december heerste er bijzondere bedrijvigheid in de Hoofdvaart door de tientallen bietenschuiten, die met hun verlichting de Hoofdvaart in de avonduren een sprookjesachtig aanzien gaven. Op maandagmorgen om zeven uur konden de schippers bij café De Groot een laadbriefje halen voor de suikerfabriek in Halfweg. Het ’zwakke geslacht’ mocht dan vaak dienst doen als trekpaard (schepen]ager) voor de bietenschuit die in Halfweg was gelost. 

In het voorjaar sierden vrolijk mekkerende geiten de berm van de Hoofdvaart. Vastgebonden aan een touw van een paar meter aten zij van het jonge gras. Was de cirkel kaal gegeten, dan werd de paal gauw verzet. Geiten waren ook leuk voor de jeugd, zoals heel de Hoofdvaart een bijzondere aantrekkingskracht had in de rustige tijden van weleer. Heel af en toe kwam er een boerenwagen langs of een eenzame fietser. Zo werd de hele weg speelterrein waar de jeugd hoepelde, tolde, hinkelde en touwtje sprong. In de Hoofdvaart kon je zwemmen en vissen en je kon er varen in bij Ramkema gehuurde roeibootjes (een dubbeltje per uur) of ronddobberen op zelf gemaakte vlotten. Dezelfde mogelijkheden bood de vaart langs de Geniedijk, aan weerszijden rijk getooid met riet. En in de winter leek de polder extra weids als de schaatsers zich voortbewogen over vaarten en sloten en uitkeken over de uitgestrektheid van het akkerland met hier en daar een eenzame boerderij.

In feite was het hele buurtje zomer en winter een speelparadijs De ouders werkten hard en lang en hun kinderen speelden, ongestoord door verkeer, televisie, computer of mobiele telefoon. Vaak in opgelapte kleren, maar onbezorgd. Zij speelden daar rovertje, soldaatje of verstoppertje. Zij vochten en sloegen elkaar met klompen om de oren. Zij pikten appels en peren bij de boeren en zij leerden van elkaar de liedjes die bij kinderspelen horen. "Lie, lie, kermislie... Schipper mag ik overvaren... In spin, de bocht gaat in... Ik liep langs bergen en langs dalen... Midden in de wind, midden in de wind..." Er werden ook stoute liedjes geleerd van "Ouwe taaie" en sommige kinderen speelden in hun onschuld stoute spelletjes. Dat mag in een paradijs met heel veel ruimte, want het grootste deel van het land tussen Hoofdweg, Fortweg en Raadhuislaan was onbebouwd. Je kon er vluchten voor de boer en het ene leger kon zich verstoppen in het rietgat bij het zwembad, als de vijand de achtervolging had ingezet. Jongens speelden soldaatje zoals meisjes touwtje sprongen. De verschillen bleven. Het rietgat, dat ook wel eens door de buurtjongens in de fik werd gestoken, was een mooie speelplaats. Bij het pluimen (sigaren) plukken van de lisdodde moest je wel heel voorzichtig zijn, je had zo een snee in je vinger. Van het riet werden fluitjes of pijlen voor een boog gemaakt. Dat was een kromgebogen wilgentak met een touw aan de uiteinden gespannen. Ook werd er veel gespeeld langs de dijk. Er stonden veel klaprozen die we plukten om eau de cologne te maken. Als het erg gesneeuwd had was dat helemaal prachtig, want dan liep je er in de schuine kant van de dijk tot je middel in.

Dat spel kon doorgaan. Het veranderde in de oorlog van karakter, maar oorlog was ook spannend en de Poolse soldaten die in de genieloods Duitse paarden verzorgden, waren best wel aardig. De bezetter vertrok. De Fortweg werd geplaveid, straten werden volgebouwd. Auto’s verjoegen kinderen van de straat en al in de jaren vijftig werd duidelijk dat het buurtje wel buurtje blijft, maar als speelterrein verloren was. Oude tijden komen niet weerom, maar mooie jeugdherinneringen zijn goud waard. 

De buurtkinderen in 1927 voor Kruislaan 28 met v.l.n.r. Voor: Barbara Koolbergen, Joop Verbeek, Toos Overbeek, Geerling Karman, Rinus Wiering, Aagje Kuijk, Petrus Ouwerkerk, Agaath Persoon en Pietje Persoon. Achter: Wil Sparnaaij, Loes de Tello, Nel Verbeek, Corry Lindhout, Mien Raven, Annie Stolk, Maartje Stiefa, Hilletje Ouwerkerk, Corry Wiering en Marie Koolbergen


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect