OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Bult, Dr J
»  Heije, Dr Jan Pieter
»  Marel, Aart van der
»  Mienis Bouwbedrijf
»  Zuijdam, Dr D W

 Mienis Bouwbedrijf

Gebaseerd op artikel  

door Mw v Oord-Wisker in Hoofddorpse Courant

Als de droom van een timmerman uit Hensbroek (Noord Holland), om landman te worden in de Haarlemmermeer eindelijk in vervulling gaat, dan is Cornelis Mienis ruim 40 jaar oud. Cornelis Mienis geboren in 1818, werd op 1 september 1856 met zijn vrouw Neeltje Hart en de kinderen Aaltje en Pieter, in deze gemeente ingeschreven. Voorlopig gaan zij wonen nabij het gemaal de Lynden waar in 1857 ook hun zoon Willem werd geboren. Ondanks dat de timmerlieden hier een goede boterham konden verdienen, wilde Cornelis - net als zijn vader Willem - landman worden en dat lukte.

In 1859 kocht Cornelis Mienis tien bunder grond van het perceef F23, gelegen aan de Hoofdweg westzijde., precies halverwege de Spaarnwouderweg (nu Schipholweg) en Vijfhuizerweg. Hierop stond reeds in 1857, wat men toen noemde, een kleine boerderij. Het gezin Mienis verhuisde naar de Hoofdweg en Cornelis laat zich inschrijven als landbouwer. De boerderij werd van toen af De Harthof genoemd, naar de meisjesnaam van zijn vrouw. 

De landman Cornelis kan beslist zijn oude vak van timmerman niet vergeten. In de loop der jaren worden er dan ook flink wat huisjes en bergplaatsen gebouwd op dat halve perceel F23. Niet voor niets werd dit gedeelte van de Hoofdweg in later jaren „Het Mienis Buurtje" genoemd. In 1863 vervangt Cornelis het bruggetje over de wegsloot naar zijn woning voor een dam en beplant hij de Hoofdweg vóór zijn perceel met iepen en populieren. 

Dochter Aaltje trouwt met de Broodbakker Jan Poen en zij gaan wonen aan de Vijfhuizerweg bij de Hoofdweg. Na het overlijden van Aaltje in 1883, werd Jan Poen kastelein op ditzelfde adres.

Zoon Pieter (geb 1847) werd ook landbouwer en na zijn huwelijk in 1873 met Grietje de Smeth, een 22-jarig meisje uit Ilpendam, gaan ook zij wonen in een van de Mienis huisjes. Maar dit huwelijk ging niet goed en al spoedig gaat het echtpaar uit elkaar.

Als vader Cornelis in december 1876 is overleden, dan is zijn vrouw Neeltje Hart de enige erfgename van de tien bunder land met de diverse huizen en schuren op perceel F23. In 1878 verkoopt Neeltje een huis met schuur en erf aan kruidenier Jan Galis. Moeder Neeltje Hart is zuinig op haar erfenis, buiten genoemd huis aan de kruidenier Galis, hetwelk in 1892 door Willem Mienis werd terug gekocht, verkoopt zij niets. Integendeel, ook zij laat zo het een en ander ver- en bijbouwen.
Neeltje hertrouwt in 1878 met de 11 jaar jongere weduwnaar Arij de Winter, een metselaar uit Pernis. Zo werd haar jongste zoon Willem (geb 1857) leerling metselaar bij zijn stiefvader. Willem staat ten tijde van zijn huwelijk in 1882 met Antje Pasmooy genoteerd als zelfstandig metselaar. Ook zij gaan wonen in een van de huisjes op F23. Voor de 2e maal werd Neeltje weduwe als Arij de Winter in 1893 komt te overlijden. 

Uit het huwelijk van Willem Mienis en Antje Pasmooy werden 4 kinderen geboren: Cornelis (1883), de tweeling Neeltje en Johanna (1885) en Jacob (1894). De helft van de tweeling, Johanna stierf al binnen enkele weken na de geboorte. Vader Willem Mienis zelf overlijdt in 1898 en werd dus niet ouder dan 41 jaar. Zijn vrouw Antje blijft achter met drie kleine kinderen: Cornelis is dan 15 jaar, Neeltje 13 jaar en Jacob 4 jaar.

Als 4 maanden later Neeltje Hart komt te overlijden, verkopen de erven al het bouwland plus 1 huis met schuur voor 1220 gulden aan Aart de Zeeuw. De Boedelscheiding volgt snel daarna.

Pieter Mienis begint dan in 1900 een boerenbedrijf onder Haarlemmerliede

De weduwe van Willem, Antje Pasmooy, laat zich inschrijven als koffiehuis-houdster op perceel F23 aan de Hoofdweg. Als ook haar vader "Opa Pasmooy" in 1913 komt te overlijden dan zijn haar zonen Cornelis en Jacob al zelfstandig metselaar. Moeder Antje sluit dan ook haar koffiehuis en opent een metselaarszaak, waar zij enige weken na haar 75e verjaardag in 1929, komt te overlijden.

 

Cornelis Mienis trouwt in 1909 met Nellie Bogaerds uit Numansdorp. Zij was hier in de polder onderwijzeres op diverse Openbare Scholen, waaronder School 1 te Lijnden.

Neeltje Mienis trouwde in 1906 met boerenzoon Frans Bruijn van de overkant van de Hoofdvaart en verhuisde naar Den Haag.

Jacob Mienis trouwt in 1918 met Maria Koel, de dochter van Bakker Koel van de Zwanenburgerdijk. Zij kregen 2 dochters Willy en Janne.

 

Aanvankelijk werd het bouwbedrijf door de broers Cornelis en Jacob samen voortgezet maar sinds 1934 was Jacob alleen de baas met behulp van zijn zakelijke vrouw Marie. In de toptijd had het bedrijf 20-25 medewerkers en zij bouwden menig boerderij, huis, brug en PEN-huisje in de Haarlemmermeer en daarbuiten. Een andere specialiteit van het bedrijf waren de Gas- en Bronboringen. Neef Adriaan Mienis en Cees van der Kwast vierden hun 40-jarig jubileum bij het bouwbedrijf.
In 1968 vierde Jacob Mienis zowel zijn 50-jarig huwelijk als het 100-jarig bestaan van bouwbedrijf Mienis. Ook bouwde hij na de bevrijding de grote erepoort in het centrum van Hoofddorp.

 

Ook maatschappelijk was het echtpaar druk. Hij bijvoorbeeld in het bestuur van de LTS in Hoofddorp, waar hij de metselklas hielp oprichten. Zij hielp bij het stichten van een kleuterschool bij School 1 in Lijnden. Hij zat in het bestuur van de St. Behartiging Samenwerkende Bouwbedrijven en zij bij de Vereniging van Plattelandsvrouwen.

De droom van de stamvader en timmerman Cornelis Mienis, om een landman te zijn in de Haarlemmermeer werd, zoals we konden zien niet gedeeld door zijn nakomelingen. Zij bouwden toch liever huizen, boerderijen etc. etc.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect