OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Fam Biesheuvel
»  Fam Breure
»  Fam Geertzema en Kofoed
»  Fam van den Heuvel
»  Fam Immink vd Sluijs en v Andel
»  Klaas v Klaveren
»  fam v Maasdam en Smit
»  fam Meijer uit Lijnden, Rijk en Vijfhuizen
»  Fam v Pelt
»  fam Willem Treur, Burgerveen
»  Fam Vaandering

 Nicolaas (Klaas) v Klaveren

De familie zoekt gegevens over Nicolaas (Klaas) van Klaveren, geboren 07-02-1909, timmerman te Nieuw Vennep. Hij is in de oorlog opgepikt door de Duitsers, omdat hij zijn radio niet had ingeleverd en niet wilde beloven niet opnieuw een radio te plaatsen. Hij is op 10-03-1945 omgekomen in het KZ Neuengamme. Een oomzegger van Klaas heeft inmiddels al veel onderzoek gedaan. Daarom heb ik mijn oorspronkelijke tekst hieronder grotendeels vervangen door zijn verzamelde gegevens.

 Mocht U nog iets weten over Klaas v Klaveren stuurt U dan aub een e-mail naar J.Wies@planet.nl

 

Hij kwam uit een groot gezin met 13 kinderen, waarvan hij de oudste was. Ze woonden in de Legmeer bij Uithoorn en zijn daarna verhuisd naar Hauwert, toenmaals gemeente Nibbixwoud (NH). Hij wordt door zijn zus herinnert als een ernstige rustige broer, die veel zat te leren en nooit boos werd als de andere kinderen drukte veroorzaakten, hij zocht dan wel een ander plekje. Ze vermoedt dat hij eigenlijk leerde om dominee of evangelist te worden. Hij volgde in Hoorn de ambachtschool en na de militaire dienstplicht verhuisde hij naar Vinkeveen, vermoedelijk werkte hij daar bij een timmerman.. Hieronder een foto van vader Krijn met 10 van zijn kinderen. Klaas staat met kuif helemaal links. De jongste 3 staan er nog niet op.

5 juni 1930 verhuisde hij naar Nieuw-Vennep en woonde in bij de familie Cornelis en Alida Speelman-Klootwijk op Hoofdweg Oostzijde nr 1242. Hij verhuisde 29 december 1934 naar de Nieuwstraat 29 en had daar zijn eigen timmermansbedrijf. Volgens dhr Joost Klootwijk is hij omstreeks 1937 naar de Gelevinkstraat 12 verhuisd. Hij had daar een kamertje in zijn bedrijf ingetimmerd. In het bevolkingsregister zou hij niet op dit laatste adres zijn ingeschreven geweest. De vader van de heer Klootwijk die eigenlijk landarbeider was, was af en toe bij hem aan het werk.
Klaas bleef vrijgezel. Hij was actief in de plaatselijke Christelijke Jonge Mannen Vereniging en regelmatig wordt er in de notulen vermeld dat hij een inleiding hield.
Na het uitbreken van de oorlog werd op den duur hout een schaars artikel. Klaas ging daarom ook over tot het maken van zogenaamde antiplofbanden; van een loopvlak van een autoband werden fietsbanden gefabriceerd.


In het woongedeelte van zijn werkplaats had Klaas voor iedereen zichtbaar een radio. Bij een razzia in het dorp is hij om die reden gearresteerd. De datum van arrestatie was 29 juli 1944, of enkele dagen daarvoor. Klootwijk schreef in zijn aantekeningen daaromtrent dat hij op zaterdag 29 juli 1944 wegens arrestatie van Klaas ontslagen was voor arbeid bij Klaas. Er waren nog enkele arrestanten en ze werden in eerste instantie naar het plaatselijke café gebracht. Er waren er ook bij die geen geldig legitimatiebewijs hadden kunnen tonen, maar die bij nader onderzoek toch in het bezit daarvan bleken en weer vrij kwamen. Vermoedelijk als enige is Klaas overgebracht naar het hoofdbureau van politie of naar het Huis van Bewaring te Amsterdam. (Klein Gartmanplantsoen) Daar heeft hij vermoedelijk ook nog wel bezoek gehad van 1 of meer broers.

Op 29 augustus 1944 volgde overplaatsing naar het kamp Amersfoort en hij stond daar geregistreerd onder nummer 6213 en ging op 8 september transport naar Neuengamme. Dit blijkt uit een brief V/AS no. 506 dd 12-2 1946 van de Dienst Identificatie en Berging Bureau Amersfoort Laan 1914(voormalig concentratiekamp). Het schijnt dat iemand van het zelfde transport uit de rijdende trein heeft kunnen springen en de familie Van Klaveren bericht heeft kunnen doen (overlevering). Daarna kwam er heel lang geen bericht. Kort na de capitulatie zijn vader en moeder Van Klaveren opgeroepen om naar een plaats in Limburg te gaan. Er was daar iemand uit een concentratiekamp in een heel slechte toestand, die mogelijk hun zoon Klaas zou kunnen zijn. Het bleek niet zo te zijn.
Omdat Klaas niet terugkeerde is uiteindelijk door zijn broers Jacob en Adriaan het adres Gelevinkstraat 12 ontruimd. Ze hadden zich hiervoor in verbinding gesteld met vader Klootwijk, die de sleutel van het pand had.
De vader van Klaas heeft na de oorlog met diverse instanties gecorrespondeerd. In de brief van 8 juni 1949 van het Nederlandse Rode Kruis dossiernr. 40537 (een soort standaardbrief?) wordt meegedeeld dat moet worden aangenomen dat Klaas in het begin van de maand maart 1945 te Neuengamme is overleden, officiële gegevens ontbreken. Op 21 augustus 1950 worden er eigendommen aan de familie gezonden door het ministerie van sociale zaken, afdeling repatriëring en opsporing (in liquidatie) met een begeleidend schrijven onder nr 32 Nls/19900/E 1896, onderwerp: In het concentratiekamp Neuengamme / Husum teruggevonden voorwerpen.
Er wordt niet genoemd wat wordt teruggezonden, maar e.e.a. bevindt zich in een gesloten enveloppe, maar de voorwerpen “zijn al door U als zodanig herkend”.
Volgens de gegevens van de Stichting Vriendenkring Neuengamme en de oorlogsgravenstichting is de overlijdensdatum 10 maart 1945. 

De ouders verloren in de oorlog ook nog hun zoon Krijn. Hij was marinier en bevond zich bij het uitbreken van de oorlog op de Nederlandse Antillen. In Engeland werd hij ingedeeld bij het 320 Squadron en is op 8 mei 1942 als bemanningslid van de Hudson V8981 neergestort en volgens Duitse documentatie (dodenlijst 79) die dag aangespoeld bij Breezand (Anna Paulowna) Nog 2 van de bemanningsleden komen voor op die dodenlijst, maar plaats en datum van begraven worden niet vermeld en zijn tot op heden onbekend gebleven. Op een gedenksteen in Nibbixwoud staat ook zijn broer Krijn, die als RAF-staartschutter in de buurt van Terschelling is neergeschoten.

 

Mocht U nog iets weten over Klaas v Klaveren stuurt U dan aub een e-mail naar J.Wies@planet.nl

 

 


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2024 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect