OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Rijk

Historie
De naam Rijk herinnert aan een dorpje, in het noordoosten van Haarlemmermeer nabij Schiphol, dat door uitbreiding van de luchthaven in de vijftiger jaren moest verdwijnen.

Volgens Ramaer hebben we hier te doen met een ook voor de drooglegging bestaande nederzetting gelegen nabij het Nieuwe Meer, toendertijd Rietwijck genaamd, welke waarschijnlijk rond 1600 door het water is verzwolgen. Bij hem lezen we ook dat, bij het droogvallen van Haarlemmermeer, de fundamenten van de kerktoren van het dorpje Rijk zijn teruggevonden. Ramaer haalt hier het werk aan van Staring "De bodem van Nederland", waar deze schrijft:
"Zoo had men algemeen verwacht de puinhopen van de dorpen die in Haarlemmermeer verzwolgen zijn op den bodem te zullen wedervinden. Alles echter wat er is aangetroffen heeft zich bepaald bij de grondslagen van den toren van het dorp Rijk en daardoor is volkomen het gevoelen van diegenen bevestigd, welke gelooven, dat het meer zich langzamerhand uitgebreid heeft ten koste van de omliggende veengronden. Er is slechts veen weggeslagen en de uitbreiding heeft zoo langzaam plaats gehad, dat er overvloedig tijd geweest is om de huizen af te breken en naar elders weg te voeren. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat toentertijd voor zeker de meeste woningen houten gebouwen zullen zijn geweest"

Overigens dient van de dorpsomvang van Rijk, alias Rietwijck, geen overdreven voorstelling te worden gemaakt. Volgens Ramaer heeft Rietwijck nooit meer dan 200 inwoners geteld.

De ten noorden van Rijk gelegen buurtschappen Oude en Nieuwe Meer zijn genoemd naar de meren die daar vóór het droogvallen van de polder geweest zouden zijn. Met opzet gebruiken we hier het woordje "zouden" omdat, aldus Ramaer, er veel misverstand is geweest over de wateren waaruit zich later het Haarlemmermeer heeft gevormd. Volgens laatstgenoemde wordt er in de oude stukken nergens van het Oude Meer melding gemaakt.
"Wij vinden daar wel het Hellemeer, thans nog een plaatselijke naam voor het noordelijke deel van het Oude Haarlemmermeer, en het Verremeer, een plaatselijke naam van het deel daarvan nabij Aalsmeer. De vermelding van het woord Oude Meer op de kaart van Bruyns en daarna op alle volgende, en de voorstelling alsof er eene afscheiding tusschen het Oude Haarlemmermeer en het Oude Meer bestond, is aan eene persoonlijke meening van Bruyns toe te schrijven. Hij oordeelde dat tegenover Nieuwe Meer een Oud Meer moest staan, en hij bedacht er toen een in de nabijheid van het Nieuwe Meer. Alle gegevens toonen echter aan, dat hij hierin dwaalde".

Rond 1959 was het ten noordoosten van het huidige Rozenburg gelegen dorp Rijk, als gevolg van de dynamische ontwikkeling van Schiphol, gedoemd van de kaart te verdwijnen. Voor een belangrijk deel der bewoners (40%) is toen voor vervangende woongelegenheid gezorgd in het zuidelijker, aan het einde van de Uiterweg gelegen Rijsenhout. Enkelen vestigden zich onder meer in Hoofddorp, Vijfhuizen, Badhoevedorp en Aalsmeerderbrug.

Het huidige Rijk en omgeving (1975 dus!).
Tot Rijk en omgeving - niettegenstaande de verdwijning van het eigenlijke dorp wordt de naamsaanduiding voor het omliggende gebied nog steeds gebezigd - worden in het algemeen gerekend de in het oosten en zuiden aan Schiphol grenzende woonkernen Aalsmeerderbrug en Oude Meer, vroeger Aalsmeerderbuurt-Centrum en Aalsmeerderbuurt-Noord genoemd, alsmede het kleine aan de provinciale weg Hilversum-Haarlem gelegen Rozenburg.
Bovengenoemde nederzettingen worden alle gekenmerkt door lintbebouwing. De bebouwing van Oude Meer loopt via Aalsmeerderbrug, met enkele kleine onderbrekingen, zelfs door tot Rijsenhout, een afstand van meer dan zes kilometer.

Het voorzieningenniveau in deze kleine kernen is - mede ten gevolge van de speciale structuur van de bebouwing en het ontbreken van een centrum -van beperkte omvang. Zowel in Rozenburg als in Aalsmeerderbrug zijn echter wel een kleuter- en een basisschool aanwezig. Voorts beschikt Rozenburg over een kerkgebouw, waarin zowel diensten uitgaande van de Gereformeerde Kerken (synodaal) als van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) worden gehouden.
Langs de Aalsmeerderdijk alsmede aan de Kruisweg ter hoogte van Rozenburg zijn een aantal winkels gevestigd, merendeels op het gebied van de dagelijkse levensbehoeften.
Voor de overige voorzieningen zijn Aalsmeerderbrug en Oude Meer met -begin 1974 - respectievelijk 715 en 556 inwoners in belangrijke mate georiënteerd op Aalsmeer, terwijl Rozenburg, met 712 inwoners, op Hoofddorp is georiënteerd.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect